LANDSMØTE: PF-leder Sigve Bolstad åpner det 107. landsmøtet i rekken. Hit kommer blant annet justisminister Per-Willy Amundsen, leder i justiskomiteen Lene Vågslid og politidirektør Odd Reiar Humlegård.

Dette skjer på landsmøtet

Tirsdag går startskuddet for årets landsmøte i Politiets Fellesforbund. Følg med på våre nettsider - vi streamer live!

Politiets Fellesforbund holder sitt landsmøte på Lillehammer fra tirsdag til torsdag denne uken.

Disse polititoppene kommer

 • Tirsdag 21. november kl. 12:30: Åpningstale ved forbundsleder Sigve Bolstad.
 • Tirsdag 21. november kl. 14:00: Politidirektør Odd Reidar Humlegård (Sendes direkte på Politiforum.no)
 • Tirsdag 21. november kl. 16:05: Justisminister Per-Willy Amundsen (Sendes direkte på Politiforum.no)
 • Onsdag 22. november kl. 11.30: Leder av justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Sendes direkte på Politiforum.no)

Visste du at...

 • Landsmøtet blir besøkt av 126 delegater
 • Har 36 gjester
 • Har en budsjettramme på 2,6 millioner kroner
 • At dette er det 107. landsmøte i PFs 112 år lange historie (det ble ikke avholdt
  gyldige landsmøter under krigen 1940-1945)

Sakslista

 • 1. Åpning
 • 2. Konstituering
 • 3. Interne saker: Årsmelding, regnskap, organisasjonsutvikling i PF, forslag fra PF Kripos
  på endret sammensetning av forbundsstyret, valg, hederstegn, strategi-dokument 2018-2021 og ramme-langtidsbudsjett
 • 4. Lønn: Hvor lønnsdokumentet vil ta for seg lønn og pensjon
 • 5. Arbeidsvilkår: Saker fra PF Vest og Oslo politiforening
 • 6. Samfunnsansvar: Endring og omstilling
 • 7. Avslutning

Politiforum.no følger landsmøtet og vil sende innleggene fra de viktigste gjestene direkte.

Dette er noen av sakene som skal opp under landsmøtet

VERN AV ANSATTE:

«Politiyrket er et risikoyrke. Vi risikerer at personen vi skal pågripe er motvillig og tar i bruk alle midler for å hindre pågripelse. Vi har strenge krav til fysisk form, og vi trener deretter», skriver Oslo Politiforening (OPF).

De fremmer forslag om at PF må jobbe for at politiansatte i tjeneste skal ha samme vern som militærpersonell, hvor alle skader under manøver eller utfører oppdrag på feltmessige forhold er å regne som en yrkesskade. I dag defi neres en yrkesskade som en «plutselig eller uventet ytre hending», ifølge Folketrygdloven.

Dette har resultert i at flere kollegaer har fått avslag på yrkesskadesøknaden nettopp fordi de fleste hendelser i politi er å regne som påregnelige.

OPF viser til en rekke politiansatte som har blitt skadet eller alvorlig syke i forbindelse med jobb: Ansatte har brukket armen i forbindelse med pågripelse, har fått nakke- og ryggproblemer etter trening på arrestasjonsteknikk, eller psykisk slitasje og utbrenthet etter langvarig arbeid med tunge etterforskningssaker.

Med mange avslag på yrkesskadesøknaden har det utviklet seg en praksis hvor ansatte i stedet tegner egne private forsikringer, som kan hjelpe dem dersom uhellet er ute i jobbsammenheng. Oslo Politiforening mener dette er problematisk, og ønsker bedre vern av
polititjenestemenn som blir fysisk eller psykisk skadet i arbeidstiden.

VIL HA LOKALLAGENE INN I STYRET:

«Norsk politi har de siste årene gjennomgått en betydelig endring. Som følge av dette er også Politiets Fellesforbund blitt reformert. Ny lokallagsstruktur gjør det betimelig å se på den øvrige organiseringen av Politiets Fellesforbund, også den politiske strukturen».

Det skriver PF Kripos i sitt forslag til landsmøte. De ønsker å endre kriteriene for sammensetningen av PFs forbundsstyre, for å sikre et sterkere demokrati i organisasjonen.

Styret består i dag av 12 faste medlemmer, som består av PF-leder, nestleder, syv styremedlemmer, leder av lederutvalget, leder av sivilutvalget og leder av likestilling og mangfoldutvalget.

PF Kripos foreslår å utvide forbundsstyret til 16 faste medlemmer. De vil ha ett styremedlem fra hvert distrikt og to styremedlemmer som sammen representerer særorganene.

Powered by Labrador CMS