Pål Kristensen er psykologspesialist og har intervjuet foreldre til barn som har dødd i krybbedød om hvordan de opplever dødsstedsundersøkelsene – og tilbakemelding fra politiet.
Pål Kristensen er psykologspesialist og har intervjuet foreldre til barn som har dødd i krybbedød om hvordan de opplever dødsstedsundersøkelsene – og tilbakemelding fra politiet.

Foreldre reagerer på tilbakemelding fra politiet etter krybbedød

Politiet ringer foreldre med tilbakemelding på obduksjonsrapporter. Dermed bryter de retningslinjene, viser rapport som legges frem i dag.

Publisert

Når et barn dør brått og uventet i hjemmet når det er mellom 0 og 4 år, og det ikke er mistanke om noe kriminelt, får foreldrene tilbud om en såkalt dødsstedsundersøkelse. Undersøkelsen gjøres av en rettsmedisiner og en person med politifaglig bakgrunn, og kan gi svar på hvorfor barnet døde i krybbedød.

I en rapport som legges frem hos Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i dag, har psykologspesialist Pål Kristensen intervjuet foreldrene til barna som døde om hvordan de opplevde dødsstedsundersøkelsen og tilbakemeldingene de fikk i ettertid, etter obduksjon. Det noen av foreldrene fortalte, overrasket ham.

Selv om retningslinjene er klare på at det er det sykehuset der barnet ble innlagt som skal gi tilbakemeldinger om utfallet av obduksjonen, er det i flere tilfeller politiet som gir tilbakemeldingen. Kristensen har intervjuet foreldrene i 31 saker med krybbedød, og i 24 av dem har han intervjuet dem igjen etter at obduksjonen er klar. I seks av tilfellene kommer det fram at politiet har gitt den medisinske tilbakemeldingen, stikk i strid med veilederen som gjelder.

Foreldrene forteller at det gjorde at de satt igjen med ubesvarte medisinske spørsmål, som politiet ikke har kunnskap til å svare på.

– Det som forundret meg mest i undersøkelsen er at politiet av og til gir tilbakemeldinger om utfallet av obduksjonsrapporter og hvordan de gjør det. Leser man veiledningene, kommer det klart fram at det er sykehuset barnet ble lagt inn på som skal gi tilbakemeldingen om obduksjonen og forhold vedrørende dødsstedsundersøkelsene. Jeg er overrasket over at såpass mange, seks av de 21 tilfellene der jeg har gjort oppfølgingsintervjuer og hvor foreldrene har fått svar, har fått tilbakemelding fra politiet, forteller Kristensen.

Foreldre var på kjøpesenter - fikk telefon fra politiet

Også måten politiet politiet gir tilbakemeldingen på, overasker Kristensen. I de fleste av de seks tilbakemeldingene fra politiet, er tilbakemeldingen gjort over telefon.

– Det oppleves det belastende for foreldrene. For det første fordi politiet ikke kan svare på medisinske oppfølgingsspørsmål foreldrene kanskje har. Enkelte ganger har foreldrene til og med fått feil informasjon, fordi politiet ikke har medisinsk kompetanse til å lese obduksjonsrapporter, sier Kristensen.

Når politiet tar de tunge telefonsamtalene med foreldrene, er det også vanskelig å vite om det passer. Foreldre forteller i intervjuene om tilfeller hvor de har fått telefoner fra politiet mens de har vært på kafé og kjøpesentre på ferie. Politiet har i disse telefonene begynt å lese fra obduksjonsrapporten.

– Telefonene kan komme midt under en ferie eller ved middagsbordet, når foreldrene til det døde barnet ikke er forberedte. Dette er veldig uheldig, og foreldrene sier det er en lite gunstig måte å gjøre det på. At man gjør det over telefon er spesielt. Jeg har forsøkt å spørre noen av politidistriktene hvorfor, men ikke funnet noen svar ennå. Dødsstedsundersøkelsene gjøres når det ikke er mistanke om at noe kriminelt har skjedd, så det kan ikke være derfor, undres Kristensen.

Undersøkelsen avslører også at 40 prosent av foreldre får beskjed om utfall av obduksjonsrapportene seinere enn forventet, men her kan ikke Kristensen si om det er noen forskjell på om tilbakemeldingen kommer fra politi eller sykehus.

Pål Kristensen mener politiet bør lese retningslinjene og vurdere om andre er bedre egnet til å ta seg av oppgaven om å gi tilbakemelding på obduksjon.
Pål Kristensen mener politiet bør lese retningslinjene og vurdere om andre er bedre egnet til å ta seg av oppgaven om å gi tilbakemelding på obduksjon.

Ber politiet lese veiledningene

Tross i at tallene er små, det skjer ikke så mange uventede dødsfall blant barn i Norge, bør politiet ta funnene på alvor og gå gjennom hvordan de jobber, mener psykologspesialist Kristensen.

– Hva bør politiet tenke på når obduksjonsrapportene er ferdige og tilbakemelding skal gis til foreldrene?

– Politiet bør gå gjennom rutinene sine og lese retningslinjene. Da finner de ut at de skal la den oppgaven gå til sykehuset. Det er egentlig en god regel for alle saker med obduksjoner, siden sykehuset har medisinsk kompetanse og kan svare på spørsmål.

Og skulle ikke det være mulig, er det personlige samtaler som gjelder, og ikke formidling av dødsårsaker over telefon. 

– Politiet bør innkalle til en personlig samtale der de gir informasjon ansikt til ansikt, og der de er ærlige på hva politiet kan svare på og hva de ikke kan svare på. Politiet kan også vurdere om de heller bør sende oppgaven til annet helsepersonell eller fastlege.

– Hvorfor er det så viktig at informasjonen kommer fra riktig instans?

– Foreldrene sier at det er viktig for dem å få informasjon. Når det er en dødsstedsundersøkelse, vil tilbakemeldingen kunne gi en avslutning på spørsmålet om hvorfor barnet deres døde. Og kan man ikke få svar på det, så vil tilbakemeldingen kunne si også det, at man ikke vet, sier Kristensen.