Ivar Fossberg Aulie, 2. nestleder i Høyres Studenter

KRONIKK

Politiutdanning i Alta er feil medisin

Flyttingen av 24 studieplasser ved Politihøgskolen (PHS) til Alta er enda et tegn på at regjeringen verken respekterer fagmiljøene eller behovene som finnes i politiet. Istedenfor å lytte til faglige råd, lar regjeringen egne ideologiske overbevisninger trumfe.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Regjeringen offentliggjorde i en pressemelding 1. august sin intensjon om å flytte studieplasser fra allerede eksisterende studiesteder ved Politihøgskolen til Alta.

En overraskende beslutning for de fleste. Begrunnelsen var at det visstnok over tid har vist seg vanskelig å ansette politifolk i Finnmark.

Et kjapt Google-søk kan gi regjeringen et litt lettere sinn. Antallet søkere omtales i iFinnmark som et luksusproblem.

Det andre hensynet forslaget ble begrunnet i er bekymringen over at det ikke er nok samiske søkere ved PHS, et utsagn det er blitt satt spørsmålstegn ved i Politiforum.

Gitt at regjeringens begrunnelse fremstår lite gjennomtenkt, og på siden av en objektiv sannhet, fremstår det først og fremst som et politisk stunt for valgkampen.

Over tid har PHS måttet tåle kutt og detaljstyringer, som nedleggelsen av studieplasser i Oslo.

Det har i tillegg kommet signaler om at det igjen skal være politiutdanning på Kongsvinger, som i 2018 ble lagt ned etter PHS sitt eget ønske.

Disse endringene har vært med på å utfordre og spre ut et relativt lite norsk fagmiljø, som blir stadig viktigere i møte med et mer komplekst kriminalitetsbilde.

Mye av dagens kriminalitet har flyttet seg over til digitale flater, i tillegg til at vi ser mer alvorlig vold i forbindelse med organisert kriminalitet.

Nye utfordringer krever at patruljene vi møter i gatene er utdannet og rustet til å møte de type utfordringer. Derfor er kvaliteten på utdanningen avgjørende, ikke hvor den tilbys.

I sak etter sak ser vi at regjeringen ikke er villige til å beskytte fagmiljøene våre, men heller fokuserer på en feilslått distriktspolitikk.

Tidligere har vi sett det ved lærerutdanningen på Nesna, og siste tilfelle blir nå PHS. Det er ingen uenighet om at det skal være en god politidekning i hele landet.

Derimot handler denne saken om kvaliteten på utdanningen studentene får. Det er langt fra sikkert at man kan garantere de 26 studentene i Alta den samme kvaliteten på utdanning som studentene ved de andre studiestedene får.

Da risikerer vi en forskjell i kompetanse mellom de som er tiltenkt en jobb i Finnmark, og de øvrige tjenestestedene. Det er vanskelig å se for seg hvordan det skal styrke politiets innsats i Finnmark eller være god distriktspolitikk.

Da risikerer vi en forskjell i kompetanse mellom de som er tiltenkt en jobb i Finnmark, og de øvrige tjenestestedene. Det er vanskelig å se for seg hvordan det skal styrke politiets innsats i Finnmark eller være god distriktspolitikk.

Regjeringens manglende vilje til å satse på politiet ses på mange felt.

Det er nedbemanninger i flere politidistrikter, og etter årsskiftet står vi i fare for å ha færre enn 2 politifolk per 1000 innbyggere, et mål som var mer enn oppnådd da Solberg-regjeringen gikk av.

Forslaget om å flytte nye studieplasser til Alta ser ut til å gå inn i en større nedprioritering av politiet under Støre-regjeringen.

Politiet har svært omfattende utfordringer i vente, og vi er avhengige av riktige mennesker med en god utdanning for å møte disse.

Regjeringens tiltak om nye studieplasser i Alta fører i verste fall til en svekkelse av fagmiljøet ved PHS.

En så viktig avgjørelse kan ikke tas i håp om å skaffe noen få ekstra stemmer i et lokalvalg. Det burde regjeringspartiene, som påberoper seg å være opptatt av beredskap, forstå.

Powered by Labrador CMS