Korrupsjonsdømt i Høyesterett

En polititjenestemann fra Helgeland er i Høyesterett dømt til åtte måneders fengsel for grov korrupsjon.

Publisert Sist oppdatert

Polititjenestemannen ble opprinnelig frikjent i tingretten i juni 2010, men deretter dømt i lagmannsretten etter at Spesialenheten for politisaker anket saken.

Vedkommende anket deretter saken til Høyesterett, som opprettholdt dommen, melder Brønnøysunds avis. De forkortet imidlertid fengselsstraffen med to måneder. I tillegg er polititjenestemannen fradømt retten til å inneha stilling i politiet, og får inndratt 55.000 kroner, skriver avisen.

Dommen kommer etter at polititjenestemannen i 2007-2008 skal ha jobbet for å påvirke utfallet i en namssak han behandlet. Polititjenestemannen skal for dette ha mottatt en økonomisk fordel fra en av de involverte i namssaken.