NYANSETTELSER: Politidirektoratet skal ansette 400 politibetjenter i seks måneders stillinger, i forbindelse med koronapandemien. Ansettelsene av de første 150 er godt i gang. Nå skal de resterende 250 ansettes.
NYANSETTELSER: Politidirektoratet skal ansette 400 politibetjenter i seks måneders stillinger, i forbindelse med koronapandemien. Ansettelsene av de første 150 er godt i gang. Nå skal de resterende 250 ansettes.

Koronaviruset:

De resterende 250 politistillingene er lyst ut

I en ny stillingsutlysning søker POD etter 250 politibetjenter, i forbindelse med koronapandemien.

Publisert

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt POD i oppgave å ansette opptil 400 politifolk, for å ivareta forsterket grensekontroll, og styrke beredskapen på grunn av sykefravær og karantene i forbindelse med koronapandemien. 

Rekrutteringen skjer i flere faser. De første 150 politibetjentene skal ansettes i politidistrikt med grensekontroll, og mange av disse er allerede ansatt. Nå har Politidirektoratet også lyst ut de resterende 250 stillingene. I likhet med de 150 første er dette midlertidige stillinger på seks måneder, med mulighet for å bli forlenget til 12 måneder hvis det er behov. 

I utlysningen skriver POD at de søker etter «ferdig utdannet politi som ikke allerede har fast jobb i politi- og lensmannsetaten»

Stillingene har søknadsfrist 30. april, og for at ansettelsene skal gå raskt, gjøres disse administrativt, istedenfor gjennom et ansettelsesråd. 

- Ansettelsene vil skje administrativt og uten behandling i ansettelsesråd. Vi har valgt å gå ut med en fellesannonse for alle stillingene, sier Karin Aslaksen, til Politiforum. 

LES OGSÅ: Nå er ansettelsen av 150 politifolk i gang

Fordeles til politidistriktene

Hun forklarer at alle de nyansatte formellt sett vil bli ansatt i UP (utrykningspolitiet), men at de umiddelbart blir beordret til de ulike politidistriktene hvor de skal jobbe. 

- UP utarbeider lister med kandidater til hvert enkelt politidistrikt blant annet basert på kandidatens preferanser. Det vil ikke være mulig å imøtekomme alle ønsker, men vi vil ta hensyn til disse i den grad det er hensiktsmessig. Distriktene foretar utvelgelse og ansettelse, sier Aslaksen. 

Hun legger til at politifolkene skal ansettes i alle landets politidistrikter basert på en fordelingsnøkkel. 

LES OGSÅ: - Vi melder oss til tjeneste

- På en smidig måte

- Distriktene vil få kandidatlister tilsendt for videre sortering og utvelgelse i hvert enkelt distrikt. Det vil kunne skje en omfordeling av de ansatte i løpet av perioden, så mobilitet må påregnes, sier Aslaksen. 

I en e-post til Politiforum opplyser POD at politilovens paragraf 21 ligger til grunn for eventuell flytting av ressurser. Men de opplyser at om det blir aktuelt å beordre noen, vil de «forsøke å gjøre dette på en smidig måte»

Ifølge stillingsutlysningen innebærer arbeidsoppgavene grensekontroll, å utføre målrettet ordens-, trafikk- og forebyggende tjeneste i døgnkontinuerlig turnus, straksetterforskning etter prinsippene til politiarbeid på stedet, sikringsvakthold og beredskap og andre relevante oppgaver ved behov. 

Får ekstra midler

Som Politiforum tidligere har skrevet, får politiet får ekstra midler til å dekke nyansettelsene. 

- Politidirektoratet har fått opplyst at det vil komme midler fra Justis- og beredskapsdepartementet til å ansette opp til 400 politiutdannede og nødvendig materiell og utstyr til dette. Politidirektoratet har fokus på å omprioritere fra annen aktivitet til arbeidet rundt koronautfordringen for å mest mulig unngå merutgifter, har Roger Bjerke, direktør i styringsavdelingen i Politidirektoratet tidligere uttalt til Politiforum. 

Han la til at hvordan det totale omfanget blir, vil de komme tilbake til i ettertid av den pågående situasjonen nå. 

Forhandlingssjef Roar Fosse i Politiets Fellesforbund har tidligere fortalt at det jobbes med å ta høyde for at de som søker kan ha utløpt IP-godkjenning.

- Det er ikke slik at det løper flust med ferdigutdannet politipersonell med gyldig IP-godkjenning rundt i samfunnet vårt, uten å være ansatt i politiet. Når bestillingen er å ansette 300-400 polititjenestemenn, må man også finne løsninger på dette, sa Fosse. 

LES OGSÅ: Bistand fra Forsvaret utvides

Powered by Labrador CMS