Bildet er et illustrasjonsfoto.

Uvaksinerte politifolk må hente bekreftet koronasmittede

Uvaksinerte politifolk som bistår helsevesenet må håndtere personer man på forhånd vet er koronasmittet. Flere stiller nå spørsmål om hvorfor disse politifolkene ikke prioriteres i vaksinekøen.

Publisert

- Politiet som gruppe er ikke vaksinert mot korona. Likevel har vi oppdrag knyttet til å håndtere personer vi vet er smittet, eller som er antatt smittet, og det handler i hovedsak om oppdrag hvor vi bistår helsevesenet hvor vi vet om smitte på forhånd, sier Espen Andreassen, seksjonsleder for patruljeseksjonen ved Grenland politistasjon.

Han forklarer at det blant annet kan fattes tvangsvedtak av helsevesenet, som politiet utfører. Dette kan blant annet gjelde personer som ikke opprettholder karantene eller isolasjon, og som må kjøres til sykehuset for å gjennomføre karantenetiden der. Politiforum kjenner til at det har vært tilfeller hvor dette har skjedd.

Slitsomt mentalt

- Man kan stå i den situasjonen at politi som er uvaksinert må håndtere personer som er bekreftet smittet, og som ikke overholder isolasjonsplikten, og at politiet må føre dem til et sted hvor isolasjonstiden må gjennomføres. Det kan for eksempel være sykehuset, sier Andreassen.

- Vi kan være på jobb sammen med ambulansemedarbeidere som er fullvaksinerte, hvor politiet må inn og gjøre jobben, uten at vi er vaksinerte. Det kan være belastende for mannskapene, sier han.

- I det daglige er vi i kontakt med personer som er i miljøer hvor vi vet det er mye smitte, men ikke hvem som er smittet. Vi har hatt flere oppdrag hvor mannskapene akutt må inn i situasjoner og tett på hos mennesker som er i isolasjon eller karantene, eller at vi i ettertid har fått vite at vedkommende var syk av korona. Det er en risiko for mannskapene at vi håndterer så mange kilder til mulig smitte hver vakt, legger Andreassen til.

Han presiserer at mannskapene er dyktige og følger rutinene nøye for å reduserer risikoen for smitte så mye som mulig.

- Vi bruker smittevernutstyr på alle oppdrag vi er på, likevel har vi opplevd at mannskap har blitt smittet eller havnet i karantene i ettertid fordi personen de håndterte var smittet. Dette er en problemstilling som antagelig gjelder flere steder enn hos oss, sier Andreassen.

Han forklarer at det er slitsomt mentalt å jobbe tett på mennesker som man vet er koronasmittet, eller som kan være smittet, og samtidig være redd for sin egen sikkerhet eller å bringe smitte til familien sin.

- Politiet som gruppe er ikke prioritert for vaksine. Det er det sikkert gode grunner for, men med tanke på det medarbeiderne mine forteller om sin arbeidshverdag må jeg si at jeg stiller meg litt undrende til at de ikke er løftet høyere opp, sier Andreassen.

- Inn og ut av tyvekdresser

Dag Størksen, GDE-leder i Telemark, bekrefter at dette er en problemstilling de ofte må ta stilling til.

- På enkelte vaktsett kan mannskapene være ut og inn av tyvekdresser (smitteverndrakt, red.anm) flere ganger. For den enkelte ansatte kan det nok til tider være flere tjenestesett mellom hver gang de bruker disse dressene, mens andre ganger er det oftere, sier Størksen.

Han legger til at han forstår at situasjonen kan være belastende.

- Samtidig er vi i en situasjon hvor myndighetene gjør prioriteringen om hvem som skal prioriteres for vaksine. Det er mange som kan hevde at de har en utsatt rolle, eksempelvis lærere og barnehageansatte. Dette er noe POD må ta seg av på politiets vegne, og be om prioritet for våre mannskaper. Vi forholder oss til at vi per i dag ikke er prioritert. Samtidig ser jeg utfordringen fra noen av mannskapene våre, når de skal bistå helsevesenet med å hente smittede som ikke overholder isolasjonsplikten og skal tvangsinnlegges. Da er ambulansearbeiderne vaksinert, mens våre folk ikke er det, sier Størksen.

Han legger likevel til at de har gode smittevernrutiner, og at de bruker smitteverndrakt og annet smittevernutstyr. Han presiserer også at de har et godt samarbeid med helsevesenet i disse situasjonene.

Transporterer smittede

Egil Jørgen Brekke, leder for Felles kriminalenhet i Oslo politidistrikt, forteller at de også har ansatte som jobber tett på personer de på forhånd vet at er koronasmittet.

- I arresten har vi hatt flere smittede, som vi transporterer til ulike helseundersøkelser. Vi håndterer personer som er bekreftet smittet og som sitter i arrest med tanke på transport og fremstilling, og i avhørssituasjoner. Vi må ta dem inn til avhør selv om de er smittet, for å ivareta saken, sier Brekke.

Han legger til at ut fra det han kjenner til har de ikke den samme utfordringen som politiet i Telemark, hvor politiet må frakte personer som ikke overholder isolasjonsplikten, til et sted de kan være til isolasjonsperioden er over.

Brekke er glad de har klart å unngå å få smitte inn i enheten.

- Det er på grunn av gode smitteverntiltak, sier han.

- Hva tenker du om at politiet ikke er prioritert for vaksinering?

- Jeg svarer ut fra min personlige oppfatning, men det er andre land som har valgt å prioritere de som jobber innenfor nødetatene. Det er ikke gjort i Norge. Det er en politisk avgjørelse som er tatt, og det får vi forholde oss til, sier Brekke.

Beredskapshensyn

Morten Ørn, GDE-leder for Bergen, Askøy og Øygarden, er ikke kjent med at politiansatte hos dem har blitt sendt på oppdrag hvor de på forhånd vet at noen er smittet. De har derimot opplevd at noen politiet har vært i kontakt med har blitt bekreftet smittet i etterkant.

- Vi har foreløpig ikke blitt sendt ut på oppdrag for å hente personer som vi vet er smittet, og jeg har heller ikke hørt at det er blitt tatt fysiske avhør av personer som i forkant er bekreftet koronasmittet, sier Ørn.

Han stiller likevel spørsmål om det nå er på tide å vaksinere de politiansatte som er mer utsatt for smitte.

- Regjeringen har nå besluttet at beredskapsmessige hensyn skal telle mer knyttet til vaksinering. Politiet er en viktig beredskapsaktør. Derfor savner jeg deler av politiet på regjeringens liste over beredskapsaktører som skal inn i vaksineprogrammet. 80 prosent av våre patruljemannskaper er i den aldersgruppen som har kommet sist i vaksineprogrammet, samtidig som Norge fortløpende åpnes opp, sier Ørn.

- Etaten forholder seg til FHIs prioriteringer

I mars la Politidirektoratet ut denne meldingen på politiets intranett Kilden.

«Vaksineringen av befolkningen er godt i gang, og helsemyndighetene og regjeringen har laget en strategi for hvilke grupper i befolkningen som skal vaksineres til hvilken tid. Politiet er ikke en prioritert gruppe, og forholder seg til den oppsatte planen».

– Etaten forholder seg til FHI sine nasjonale prioriteringer når det gjelder vaksinering. POD har en åpen og god dialog med Justis- og beredskapsdepartementet om hvordan smittesituasjonen utvikler seg og hvordan den potensielt påvirker vår bemanning, sa HR-direktør Karin Aslaksen.

Politidirektoratet skrev at det hadde kommet interne henvendelser til POD om å få politiet prioritert i vaksineprogrammet. De påpekte at utover helsepersonell er det ingen andre virksomheter som er gitt endret prioritet, men at noen likevel har opprettet dialog med kommuneleger for å inngå egne avtaler.

– Det er viktig at politiet holder seg lojale til regjeringens beslutning og venter tålmodig til det er vår tur i køen. Det er ikke akseptabelt for politidistrikt, særorgan eller underliggende enheter å initiere egne avtaler med lokal helsetjeneste vedrørende prioritering, sa Aslaksen.

LES OGSÅ: Ikke aktuelt å prioritere politiet i vaksinasjonskøen

Powered by Labrador CMS