Her håndterer Oslo-politiet en kvinne som de mistenker er smittet av Covid-19.

Ikke aktuelt å prioritere politiet i vaksinasjonskøen

Politiansatte må fortsatt forholde seg til regjeringens generelle vaksinestrategi. – Politiberedskapen har ikke vært påvirket av koronafravær, sier Justisdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Cirka åtte prosent av Norges befolkning har fått sin første vaksinedose, mens i overkant av fire prosent er fullvaksinerte mot Covid-19.

Det er Folkehelseinstituttets (FHI) vaksinestrategi som legger føringer for vaksineringsrekkefølgen, hvor eldre og personer med underliggende sykdommer som gjør dem spesielt utsatt, står øverst på lista.

Vaksinestrategien åpner også for at helsepersonell i kommunene kan prioriteres.

Ønsket å prioritere politifolk

I oktober i fjor gikk Politiets Fellesforbund (PF) ut og mente at politifolk bør være en prioritert yrkesgruppe når vaksinene skal fordeles.

– Vi forstår at helsearbeidere må komme først i køen, sammen med personer i risikosonen. Men vi mener at hensynet til samfunnets trygghet også tilsier at politifolk bør få vaksinen tidlig. Dette handler ikke om den enkelte politimann og politikvinne, men om beredskapen i samfunnet. Da er vi tjent med at det ikke er mange politifolk som er syke eller i karantene, sa PF-nestleder Unn Alma Skatvold da.

Nå er vaksineringen i full gang, men lite tyder på at politiansatte kommer til å få prioritet.

– Spørsmålet om vaksinering av enkelte yrkesgrupper vurderes innenfor den generelle vaksinestrategien som fastsettes av regjeringen etter råd fra Folkehelseinstituttet, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet til Politiforum.

Overlege Preben Aavitsland vd FHI.

– Slipper ikke politifolk foran i køen

Overlege Preben Aavitsland hos FHI, sier vaksinasjon av politiansatte ikke er noe de prioriterer nå.

– Vi har vurdert generelt alle yrkesgrupper og kommet fram til at den beste måten å forebygge alvorlig sykdom og død er å vaksinere de gamle og syke først. Vi har altfor få doser til å dekke de eldre og kronisk syke og kan ikke slippe unge, friske politifolk foran dem i køen, sier Aavitsland.

Argumentet om at politiberedskapen kan lide under fravær av syke politifolk, eller politifolk i karantene, holder ikke mål, ifølge Justisdepartementet.

– Departementet får jevnlige rapporter fra Politidirektoratet om status for politiets beredskap i lys av Covid-19. Så langt har politiets beredskap ikke vært påvirket av koronarelatert fravær, sier Skjøld-Lorange.

Har spilt inn spørsmålet flere ganger

Karin Aslaksen, Politidirektoratets direktør for HR og HMS, sier POD forholder seg til myndighetenes beslutninger om prioriteringer.

Aslaksen sier spørsmålet om politiansattes plass i vaksinekøen ved flere anledninger har vært løftet til departementet.

– Hvilke tiltak gjør POD for å sikre at koronarelatert fravær (sykefravær/karantene) ikke får konsekvenser for beredskapen?

– Distrikter og særorgan har siden starten av pandemien gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser, samt utarbeidet kontinuitetsplaner knyttet til beredskapen. Etatens operativ evne rapporteres ukentlig fra distriktene til PODs stab, sier Aslaksen.

Hun viser til politiets retningslinjer:

«I de tilfeller operative mannskaper pålegges karantene av kommunelegen, og dette går ut over den operative tjenesten, må det foretas en vurdering om det skal gjøres bruk av unntak fra karantene.

Er situasjonen slik at det vurderes at karantene skaper fare for liv eller helse er det mulighet til å gjøre unntak, jf. forskriften § 6 e. Politimester er gjennom retningslinjer gitt fullmakt til å gi slikt unntak. Fullmakten kan ikke delegeres videre.»

LES OGSÅ: Mener politifolk bør prioriteres for koronavaksine: - Dette handler om beredskapen i samfunnet

Powered by Labrador CMS