Kent Robert Lundemo, leder av Politiets Fellesforbunds lokallag i Trøndelag, skriver at med den nye gjwenåpningsplanen havner de fleste i den operative styrken bakerst i vaksinekøen.

DEBATTINNLEGG

Nå må politiet vaksineres

Aldersgruppen 25 - 44 år har blitt prioritert nedover i vaksinekøen. Blant de operative mannskapene i Trøndelag er 74 prosent i denne aldersgruppen.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Helsemyndighetene og regjeringen har laget en strategi for hvilke grupper i befolkningen som skal vaksineres til hvilken tid. Politiet har så langt ikke vært en prioritert gruppe, og vi har forholdt oss til dette. Politiets Fellesforbund (PF) har hele tiden vært enige om at helsepersonell skulle få vaksinen så raskt som mulig.

Med den nye gjenåpningsplanen havner de fleste av den operative politistyrken bakerst i vaksinekøen. Dette er bekymringsfullt når vi nå i tillegg ser en økt smitte i vår region i Trøndelag. Min lokallagsleder-kollega i Vest politidistrikt, Ørjan Hjortland, gikk sist uke ut i Bergensavisen og delte de samme bekymringene.

Aldersgruppen fra 25 - 44 år har blitt prioritert nedover i vaksinekøen. Blant de operative mannskapene i Trøndelag er 74 prosent i denne aldersgruppen.

Det forventes at vi skal bistå helsepersonell i enkelte situasjoner, vi skal sørge for å opprettholde lov og orden ved å avslutte fester på privat eller offentlig sted, vi skal være tilstede på arrangementer. Mange av disse situasjonene medfører fare for å pådra seg smitte. Et smitteutbrudd og karantene blant våre medlemmer i distriktet vil risikere en svekket beredskap. Da kan i verste fall hele avdelinger bli stengt ned. Dette vil føre til flere restanser, og vi kan risikere at saker blir liggende enda lengre.

Vi har mottatt flere henvendelser fra publikum om at de er overrasket over at vi ikke har blitt prioritert i vaksinekøen. Både på Island, England, Skottland, Irland og i Spania har politiet blitt prioritert langt frem.

Det er vanskelig å sette grupper i samfunnet opp mot hverandre, og jeg mener fortsatt at helsepersonell i førstelinjen skal stå langt frem i køen. Politiet har solidarisk stått i vaksinekøen, og fare for koronasmitte har ikke vært avgjørende for om politiet rykker ut eller ikke.

LES OGSÅ: Uvaksinerte politifolk må hente bekreftet koronasmittede

Jeg mener videre at ikke alle i politiet bør vaksineres nå, men enkelte grupper bør prioriteres.

Det er enkelte grupper hos politiet i førstelinjen som burde vært prioritert i vaksinekøen nå, enten de jobber med pass, avhør av barn og sårbare grupper, på grensen, i patruljetjeneste eller etterforskning.

Tilbakemeldingene fra mine plasstillitsvalgte den siste uken er helt krystallklar, politiet må nå prioriteres i vaksinekøen.

Det er ikke uetisk å vaksinere for eksempel operative polititjenestefolk nå. Snarere er det uetisk og ikke minst risikabelt å la være.

Powered by Labrador CMS