UP må ut på veien om nettene

Kontrollaktiviteten innen trafikk er redusert i politidistriktene. Det gjør at kontroll i helgene og nattestid nedprioriteres selv om det er da ulykkene skjer.

Publisert Sist oppdatert

Som leder av trafikkavsnittet ved Kristiansand politistasjon, ønsker jeg å gi uttrykke min uenighet i forhold til kontrollressurser. Dette innlegget er ikke ment som kritikk, men å bevisstgjøre ledere av Utrykningspolitiet. Mange politidistrikt i Norge, har redusert bemanningen og kontrollaktiviteten innen trafikk. Dette gjelder også i Agder politidistrikt hvor vi hadde egen trafikkseksjon. Etter omorganiseringen ble vi redusert til et avsnitt hvor antall tjenestemenn ble mer enn halvert.

På natta i helgene må også vi bidra med ordenstjeneste i sentrum. Samtidig som vi vet vi at det på dette tidspunkt er svært mange som kjører uforsvarlig og i beruset tilstand.

Jeg reflekterte over ressursbruken da jeg leste nettavisen til Fædrelandsvennen, søndag 17.01.10. Her stod det at Utrykningspolitiet i tidsrommet kl. 0800 - 2000, hadde stanset og kontrollert promillen på over 500 kjørende på Hovden. Resultatet var ikke overraskende at ingen kjørte i alkoholpåvirket tilstand.

De siste ukene har vi i Kristiansand hatt flere hendelser som tilsier økt innsats innen trafikkforebyggende arbeid. Jeg vil derfor belyse noen eksempler på hvorfor UP bør ha langt større tilstedeværelse i bynære strøk, samt tjeneste om nettene i helgene.

Natt til søndag 17.01.10, etter at sentrum var i ferd med å bli «tømt», hadde vi på trafikkavsnittet Kristiansand politistasjon anledning til å ta en promillekontroll. Kontrollen ble utført like utenfor sentrum kl. 0327 - 0330. Vi rakk som vanlig å kontrollere noen få biler før vi tok en med promille. Denne gangen ble i alt tre bilførere kontrollert, hvorav den tredje føreren blåste en alkoholkonsentrasjon på 0.38 mg/l.

Forrige helg vi jobbet nattevakt, opplevde vi tilnærmet det samme. Denne gangen tok jeg med meg 10 blåserør. Jeg sa til min kollega at jeg trenger ikke mer enn en «håndfull» (dvs. en hånd med blåserør) før vi har stanset første fører med promille. Så skjedde, vi stanset ca. 10 biler hvorav en fører hadde en alkoholkonsentrasjon på 0.43 mg/l.

Fredag 15.01.10 kl. 2300, hadde vi dødsulykke på E-39, ca. 5 km. vest for Kristiansand. I følge kolleger på ulykkestedet tydet alt på at en varebil hadde kommet over i motsatt kjørebane og frontkollidert med en BMW. I bilen satt to personer, hvorav en jente født i 1991 ble hardt skadd. Undersøkelse på stedet kunne tyde på at fører av varebilen var påvirket.

De siste helgene har vi hatt flere personbiler som har havnet ut av veibanen og kjøretøyet er forlatt. Hendelsene har funnet sted kl. 0400 - 0800 om morgenen. Eks. var et kjøretøy som kjørte opp på midtrabatten ved bomstasjonen E-18 mot sentrum av Kristiansand. Undersøkelse i ettertid viste med all sannsynlighet at fører hadde kjørt i beruset tilstand.

Agder var eneste fylke som ikke hadde en nedgang i antall drepte i trafikken i 2009. Undersøkelser viser at på landsbasis går antall drepte i trafikken i riktig retning. Derimot viser statistikken en økning i antall drepte og hardt skadde unge bilførere. Ulykkene skjer hovedsakelig om natta i helgene.

Mitt formål med dette innlegget er å få Utrykningspolitiet til å innføre døgnkontinuerlig turnus med nattevakter i helgene.

Nå er jeg klar over at UP har planlagt kontrollen på Hovden i god tid. Jeg vil likevel hevde at UP i langt større grad burde prioritere kontrollaktivitet i bystrøk hvor man tross alt har langt større trafikktetthet. Det er en gang slik at også bygde-Norge søker til byene/tettbebyggelsen i helgene. Også UP bør følge etter...