Utdanningsperle i Kongsvinger

Politihøgskolen (PHS) opplæringssenter på Sæter gård har gått fra å være en litt sliten gammel landbruksskole til et topp moderne opplæringssenter og skolebygg spesialdesignet for politioperativ opplæring.

Publisert Sist oppdatert

Den største utviklingen av skole- og øvingssenteret kom da justis­minister, Knut Storberget, bestemte seg for å øke opptaket på Politi­høgskolen. Det var ikke lenger kapasitet til å øke verken hos PHS på Majorstua eller i Bodø. Dermed måtte 144 s­tudenter på PHS grunnutdanning plasseres et annet sted. V­alget falt på Sæter går. Resultatet ble en omfattende nybygging og oppgradering av mye av bygningsmassen, alt tilpasset behov for midlertidig bachelorutdanning, og senere til etter og videreutdanning, i regi av PHS. I tillegg til å forestå grunnutdanning, er det en omfattende etter- og videreutdanning av politifolk som foregår i leiren. Med rundt 20.000 overnattingsdøgn pr år har opplæringssenteret blitt en solid kapasitet for det stadig økende utdanningsbehovet for politie­t. Tre internatbygg med 122 forlegningsrom og en særlig tiltalende kantine, er sterkt medvirkende til trivselen.

Her utdannes UEH mannskap (Utrykningsenheten, Politi­distriktenes operative spesialister), politihunder og hundeførere, livvakt og ekskortemannskap, Beredskapstroppen, instruk­tører for glattkjøring, skarpskyttere og polititaktikere knyttet til o­perative operasjoner. I tillegg er det romslige lokaler spesial­innredet for å trene på pågripelser og skarpe situasjoner.

- Her har vi et genuint område på 5000 dekar, som tåler tung operativ opplæring. Det er gull verdt, særlig for hundetjenesten, sier politioverbetjent Per Arne Sødal. Han er er ansvarlig for operativ seksjon med ansvar for all etter- og videreutdanning. I tillegg til trenings­området disponerer de fraflyttede hus og gamle industrilokaler.

- Det er ikke å legge skjul på at operativ polititrening gir støy. Men jeg opplever svært få gnisninger med lokalsamfunnet her. Noe av årsaken tror jeg er at vi har så store arealer å ta av. Vi s­lipper dermed å sjenere andre, sier sjef for hele utdannings­senteret, Bjørn Karlsen. Han roser samarbeidet med Kongsvinger kommune som eier, både for smidighet og samarbeidsvilje. Nå har de tegnet et 20 års kontrakt med kommunen til en årlig l­eiepris på 20 millioner kroner.

- På mange måter begynner vi å bli en h­jørnestedsbedrift med rundt 40 ansatte i et område som har m­istet både industri og militærnærvær. Jeg opplever at kommune­n og lokalbefolkningen har blitt en meget god støttespiller for utviklingen av utdanningssenteret, sier Karlsen.

Nok søkere

Da det ble kjent at Sæter gård skulle b­egynne med grunnutdanning av politistudenter, trodde mange i politiet at PHS ville få problemer med å få tak i nok kvalifiserte søkere til både teoretiske og operative fag.

- Disse spådommene kan jeg bestemt avvise, sier studieleder Geir Hanssen som er ansvarlig for Bachelorutdanningen, kjent som grunnutdanning I, og som nå skal hete BI (Bachelor I). Selv har han bakgrunn som politiadvokat og forretningsadvokat. Vi hadde ikke noe problem med å skaffe 12 kompetente lærere til grunnutdanningen. Vi har to med doktorgrad, og vi har fått en erfaren Kripos-etterforsker sammen med andre godt kvalifiserte lærere fra det lokale politimiljøet, sier Hanssen. Også for undervisningspersonell til videreutdanningen melder Per Arne Sødal godt med søkere.

- Det er attraktivt å jobbe her, fastslår Sødal og viser til m­oderne lokaler, treningsrom, skiløyper og sentral beliggenhet nær Kongsvinger by og bare 90 minutters kjøretur til Oslo og Gardermoen.

Trives

Under besøket i leiren hørte jeg bak en av dørene muntre tilrop. Inne i treningslokalet var det trening av selvforsvar med et tjuetalls førsteårs politistudenter. Det var ikke bare rapportskriving de skulle forberedes på. To og to gikk sammen, hvor en gikk til angrep, den andre skulle forsvare seg med både bevegelse og ta i mot slag uten at de gjorde skade. Det var ikke bare lukten av Gucci som preget aromaen i rommet. Bokstavelig talt må politistudentene svette for utdanningen. To av de som var i nærkamp var Øyvind Berntsen (26) fra Trysil og Jonas Hildonen (21) fra Raufoss, som forsøkte å tildele hverandre susende svingslag.

Begge skryter av student- og læringsmiljøet, og bedyrer at de trives bra som studenter på den første grunnutdanningen på Sæte­r gård.

- Det som er fint her er nærheten til politifolkene som kommer hit for etterutdanning. Vi kan ha teoriundervisning inne, og møter ute erfarne politifolk som er med på å gi inntrykk av det yrket vi er på tur inn i. I tillegg så har vi tilgang på nok operativt utstyr og fasiliteter når vi skal trene, noe som sammen med gode lærere gir oss gode rammebetingelser for å få et godt studieutbytte, sier Berntsen.

Om noen måneder er de ferdige med første del i sin grunnutdanning, og skal fra høsten av ut i praksisplass på et tjenestested. Det siste skoleåret gjennomføres i Oslo.

Politihøgskolen har blitt pålagt formidable oppgaver knyttet til både grunnutdanning og videreutdanning av politiansatte. Og behovet vil i årene som kommer, ikke bli mindre. Vi ønsker i årene som kommer å være en viktig bidragsyter for PHS og har kapasitet for mer, sier Karlsen

Powered by Labrador CMS