«Takk til politikerne»

Det er knyttet stor spenning til regjeringens krisepakke som legges frem 26. januar.

Publisert Sist oppdatert

Overskriften er hentet fra bladet Dansk Politi som utgis av det danske Politiforbundet. I novemberutgaven av bladet brukte leder Peder Ibsen tilmålt plass til å skamrose danske politikere som i høst bevilget 830 ekstra millioner danske kroner til politiet. Det kom etter at de samme politikere tidligere har bevilget 100 millioner til å «smøre» den danske politireformen. Med arbeidstiden som våpen
Den danske Politiforening har over lengre tid påpekt at dansk politi ikke hadde de nødvendige ressurser tilpasset oppgavene. Når vanlig argumentasjon ikke virket, var Politiforeningen klar til å be sine medlemmer om å strengt håndheve Arbeidsmiljøloven. Konsekvensen kunne blitt alvorlig, i siste liten valgte danske toppolitikere å finne nødvendige penger for å få et tilstedeværende politi.

Parallellen til Norge er åpenbar. Men den politiske løsningen er foreløpig ulik. Der danskene blar opp 830 millioner, fant regjeringen her hjemme frem 52 millioner kroner rett før jul. Penger som i all hovedsak blir brukt til innkjøp av passautomater(!), og som slås opp som et håndslag for å løse bemanningsproblemet.

Det er knyttet stor spenning til regjeringens krisepakke som legges frem 26. januar. Jens Stoltenberg har ikke med ett ord nevnt muligheten for å satse på innbyggernes sikkerhet og trygghet. Alle vet at økonomisk vanskelige tider gir større grobunn for økonomisk kriminalitet. Bare den svarte økonomien representerer et samfunnstap på mer enn 100 millioner kroner. Hvert år. I tillegg kommer all annen type kriminalitet. Hva det koster i personlig lidelse og tap vet bare de som får det på kroppen.

Justisminister Knut Storberget brukte all retorisk kraft og politisk tyngde på å kritisere en PF-tillitsvalgt for å ta bladet fra munnen da han viste til konkrete hendelser som skjer på grunn av politifravær, er dette ren hersketeknikk. Jeg skjønner det er ubehagelig å bli stilt til ansvar for politiets manglende tilstedeværelse. Men løsningen er ikke å kritisere budbringeren, løsningen er å gjøre noe med problemet. Å vise til rekordopptak på Politihøgskolen er noe som ikke virker før om tre år, og har ikke forpliktet regjeringen med mer enn kostnadene med studieplasser. Den umiddelbare løsningen har Politiets Fellesforbund skissert. Men tilbudet om mer arbeidskraft som kunne gitt en umiddelbar bedring har justisministeren foreløpig ikke vist interesse for. Fordi det koster penger. Fordi det kommer utenfor en tariffperiode. Politikk betegnes som «det muliges kunst». «Hvis man tror at intet er mulig, da har man gitt opp politikken», skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre på UDs hjemmeside om fredspolitikk. Muligheten innen justispolitikken har PF vist.

Positivt

I mediebildet er det ikke lett å få øye på at politiet som arbeidsplass byr på mye positivt. Idenne utgaven har vi tatt utfordringen. Vi begynte med forsiden.