Redaktør i Politiforum, Ole Martin Mortvedt.

Svakt av POD i Lime-saken

Romerike politidistrikt høstet stor ære, og fikk masse gode ord etter at Lime-saken ble kjent i media.

Publisert Sist oppdatert

En bredt anlagt etterforskning avdekket i stort omfang alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet som svart arbeid, arbeid uten arbeidstillatelser og skatteunndragelser - for å nevne noe.

LO-sjef Gerd Kristiansen ga rosende omtale og sa at Lime-aksjonen var et eksempel på hvordan de offentlige etater bør jobbe sammen. Og politidirektøren mer enn antydet overfor politidistriktet at de skulle få hjelp til å dekke de ekstraordinære utgiftene.

Det var slik at politidistriktet ville måtte redusere oppmerksomheten i andre straffesaker for å spare inn det som den ekstraordinære etterforskningen kostet.

Men i følge kilder i tidligere Romerike politidistrikt som ønsker å være anonyme, forsvant politidirektørens evne og vilje til å hjelpe politidistriktet utover fjoråret. I oktober i fjor ble det klart at politidistriktet ikke ville få tilført nok ekstra penger til å dekke opp for etterforskningen.

Dermed gikk de på et merforbruk i 2015, som ble dratt med som underskudd inn i 2016.

Det har gjort at det nå sammenslåtte politidistriktet har måttet redusere bemanningen. Politimester Steven Hasseldal forsøker å være så lojal som mulig, men har måttet bekjentgjøre i et brev til POD at denne praksisen med å ikke få dekket ekstraordinære utgifter, gjør noe med distriktets vilje til å gå inn i saker som ikke rubriseres under enkel etterforskning.

Dermed er det fritt frem for andre som har lyst til å gjøre som de tiltalte i Lime-saken: Å planlegge med store skatteunndragelser og bruk av ulovlig arbeidskraft.

Det er et alvorlig bidrag til å opprettholde en kriminalitet som slår beina unna et arbeidsliv og skattebetaling som vi liker går i orden.

Det er svakt at politidirektøren ikke har sørget for å komme med ekstrabevilling av penger til politidistriktet. Særlig svakt er det å først love penger, og ikke følge opp.

Det er en gryende misnøye ute i det operative politiet over at politidirektøren sørger for en forholdsvis frisk pengebruk sentralt i POD, mens politidistriktene går for lut og kaldt vann.

Alt dette på toppen av en kraftig bemanningsøkning i POD. Humlegård har sørget for at politibyråkratiet er den enheten i politiet som har hatt den desidert største bemanningsøkningen i politiet. Ja, det har blitt slik at Majorstua har landets største tetthet av politi. Selv om mange av dem dog ikke fanger tyver, men jobber med planer og strategier.

Det er på tide at også POD setter tæring etter næring. Eller sagt på en annen måte. Slutt å bruke penger som burde gått til kriminalitetsbekjempelse. Vi er ikke så mange som tror at det blir tilsvarende mindre kriminalitet i landet jo mere penger og flere ansatte POD har.

Måten Lime-saken har vært håndtert på av sentral politiledelse står til stryk.

Politimester Hasseldal skriver i sitt brev til POD at han har lært av saken. Han kommer ikke til å åpne krevende etterforskning av alvorlig kriminalitet uten først å ha sikret seg finansiering.

Han kan ikke gjøre noe annet. Men saken er at en politimester ikke har noen mulighet til å sikre seg slik finansiering. Ingen vet noen gang hvor mye en etterforskning vil koste. Det er det ene.

Det andre er at POD øyensynlig ikke har sikret seg en tilstrekkelig sentral pott som kan fordeles etter ekstraordinære behov. Noe POD gjorde under tidligere politidirektør Killengreen. Det har kanskje blitt for fristende å bruke disse pengene internt i POD?

Det er med undring vi ser at justisminister Anundsen aksepterer at politiet nå ser ut til å ville unnlate å gå inn i større etterforskningssaker. Konsekvensene vil bli store.

Powered by Labrador CMS