PF vil ha fast bevæpning

Mood mener politiet, i stedet for bevæpning, må tilgodeses med «nasjonal dekning av politihelikoptre, fullgod bemanning i politidistriktene og skarptrente væpnede utrykningsenheter med god mobilitet lokalt og sentralt». Dette et drømmebilde.

Publisert Sist oppdatert

Generalløytnant Robert Mood har i media de siste dagene vært svært negativ til at norsk politi for tiden er bevæpnet. Senest tirsdag 11. august går han til angrep på bevæpningen og mener den er «mer som et skalkeskjul enn et relevant virkemiddel» i Dagbladet.

Politiets Fellesforbund er for generell bevæpning. Hovedpoenget er å få responstiden så lav som mulig. Den eneste måten å oppnå det på i de virkelig alvorlige situasjonene er å ha våpenet på kroppen og ikke nedlåst i et skrin i bilen.

Jeg er enig med Mood i at bruk av våpen må være siste utvei.

Tall viser da også at norsk politi nesten aldri skyter. Det er faktisk vist at politiet skyter mindre etter at de fikk generell bevæpning enn de gjorde før. Dette er nettopp fordi opplæring og kultur formidler at andre metoder skal brukes først. Norsk politi er av de best utdannede i verden med tre-årig høgskoleutdanning. Politifolk fra Norge hentes til oppdrag over hele verden nettopp på grunn av at de regnes som svært profesjonelle. Det er ikke, og vil aldri bli, en politikultur i Norge der «det naturlige førstevalget i dagligdagse situasjoner» er å bruke våpen.

Robert Mood er opptatt av at det kreves svært mye trening for å kunne håndtere bruk av våpen i akutte situasjoner.

Politiets Fellesforbund er også opptatt av trening. Senest i Klassekampen lørdag gikk jeg ut og ønsket mer trening i våpenhåndtering. Men vi mener også at når politifolk har våpen med seg hele tiden på kroppen, vil det gjøre at våpenet blir en naturlig del av det daglige utstyret. Det senker stressnivået om du blir nødt til å ta det i bruk.

Mange har vært opptatt av om det blir et våpenkappløp mellom politiet og de kriminelle når politiet har våpen så lett tilgjengelig som nå.

I virkeligheten, der politiet utfører sine daglige oppgaver, har de kriminelle allerede vært bevæpnet lenge.

Mood mener politiet, i stedet for bevæpning, må tilgodeses med «nasjonal dekning av politihelikoptre, fullgod bemanning i politidistriktene og skarptrente væpnede utrykningsenheter med god mobilitet lokalt og sentralt».

For Politiets Fellesforbund er dette et drømmebilde. Men vi ville bli erklært som virkelighetsfjerne av politikerne med et slikt budskap. Moods bakgrunn fra forsvaret skinner gjennom, forsvaret har alltid hatt ekstremt mye mer penger enn politiet.

PF-leder Sigve Bolstad
Powered by Labrador CMS