Politihelikopteret foran politihuset i Oslo.
Politihelikopteret foran politihuset i Oslo.

Helikopter- rapport uten ambisjoner

Rapporten om politiets framtidige helikoptertjeneste ble levert til politidirektøren i midten av desember. Resultatet er dessverre blottet for ambisjoner og framtidsvisjoner for helikoptertjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Problemet starter allerede i mandatet til arbeidsgruppen. Der slås det ettertrykkelig fast at et absolutt krav for utredningen er at «ildstøtte og taktisk inngripen skal gjennomføres med støtte fra Forsvaret». I klartekst betyr dette at arbeidsgruppen ikke en gang skulle utrede muligheten for at politiet i egne helikoptre kunne frakte spesialmannskaper inn i skarpe situasjoner - eller ta ut mål fra luften.

Dermed er politiet fortsatt avhengige av at Forsvarets helikoptre er tilgjengelige når katastrofen inntreffer. Som Politiforum slo fast i fjorårets desemberutgave, har ikke det vist seg særlig effektivt tidligere. Vi frykter at vi i framtiden på ny vil se katastrofer hvor politiet står på vent, mens de dyrebare minuttene renner avgårde.

I Politiforums egen undersøkelse om hvilke funksjoner et politihelikopter bør ha, mener 81 prosent av de som har svart, at politiets helikopter må kunne brukes som ildstøtteplattform. Som hos politihelikoptrene i New York, som du kan lese om her, kan dette være hensiktsmessig for å ta ut kjøretøyer eller båter, eller i ytterste konsekvens personer.

POD valgte imidlertid å ikke engang vurdere dette.

Samtidig ble det lagt en geografisk begrensning i mandatet. Politiets helikoptertjeneste skulle bare vurderes for det sentrale Østlandsområdet. I akutte situasjoner kan med andre ord store deler av landet fortsatt bare glemme å kunne trekke nytte av politihelikopteret i all uoverskuelig framtid.

I stedet er det den delen av Norge med best utbygd veinett og størst konsentrasjon av politifolk som skal styrkes ytterligere. POD tar i rapporten ikke inn over seg sitt eget forslag om å redusere fra 27 til seks politidistrikter. Det kunne vært naturlig å foreslå en helikopterbase i hvert av de foreslåtte nye politidistriktene. Slik at man får en tilnærmet lik beredskap i hele landet.

Det ville vært en rapport med framtidsvisjoner.

22. juli avdekket til samfunnets store overraskelse at politihelikopteret ikke kunne fly inn innsatsmannsskaper. Helikopteret var for lite. Det er på grensen til kriminelt svakt at PODs rapport nå foreslår en marginal bedring i løftekapasiteten - skarve 300 kilo - sammenlignet med dagens helikoptre.

Med kunnskap om hvor mange mann en slagkraftig enhet fra Delta eller UEH utgjør, er det mildt sagt uforståelig å dimensjonere helikoptertjenesten slik for de neste 10-15 årene. Rapporten fra POD avfeier innkjøp av politihelikoptre tilsvarende Forsvarets Bell 412 som for dyrt, samtidig som de legger inn et absolutt krav om en døgnkontinuerlig, 15-minutters responstid for bistand fra Forsvarets helikoptre.

Det innebærer sannsynligvis at samfunnet må finansiere minst to nye helikoptre til Forsvaret, mens politiet avspises med marginalt bedre helikoptre enn dagens. Forstå det den som kan.

I Sverige har Luftforsvaret kjøpt inn Black Hawk-helikoptre som kan ta med seg 11 fullt utrustede spesialmannskaper. Tysk spesialpoliti er satt opp med store Super Puma-helikoptre, mens New York-politiet, som det norske Forsvaret, frakter sine spesialstyrker i Bell 412-maskiner.

Norsk politi, på sin side, avspises med helikoptre som kan frakte 300 kilo mannskap og utstyr - omtrent to fullt utrustede polititjenestemenn.

Er det dette som er PODs definisjon på god beredskap?

Powered by Labrador CMS