Narkosalg bak justisministerens rygg

En nær utrangert Unimog, kjøpt inn til Lillehammer-OL, var symbolet på justisministerens narkosatsing i hovedstaden under dagens pressekonferanse. 

Publisert Sist oppdatert

Satsingsbilen står normal parkert alene foran St. Peterskirken ved Akerselva. Den blir kjørt ut om morgenen, og hentet inn igjen om kvelden. Som et symbol på at politiet er i området. Den parkerte bilen skal gi beboerne trygghet til å ferdes fritt i området.

Men i dag kl. 1300 dukket det opp syv utkommanderte politifolk for å skape inntrykk av politikraft når justisministeren i følge med politimester Gjengedal med media på slep skulle markedsføre nok et "salgstiltak" av justisministerens kriminalipolitikk. Kl 1410 var Unimogen alene igjen.

- Det skal bli et tettere samarbeid mellom etatene for å forebygge og bekjempe de åpne rusmiljøene i Oslo, sier Justisdepartementet.

- Hva hadde syv politifolk kunne gjort på "nye plata" utenfor Oslo S i stedet for å la seg bruke i PF-jippoen til justisministeren?

Men ingen gjør noe med landets mest markante narkotikaproblem - det åpenlyse salget utenfor landets travleste gjennomfartssted; Oslo S.

Samme dag som Oslo politidistrikt og Justisdepartementet innkalte til «skrytemøte» for pressen dro Politiforum ned til Oslo S for å se hva politiet gjør for å forhindre og forebygge salg av narkotika. Vi så ingen politifolk, bare narkotikaselgere som helt åpenlyst solgte stoff, uten at noen forbipasserende brydde seg. Det nærmeste vi kom lovens lange arm, var to vektere. Men de har som kjent ingen myndighet til å gripe inn i denne type saker.

Selgerne av narkotika er i hovedsak utlendinger og mange er her som asylsøkere, skriver Justisdepartementet i sin pressemelding.

- Det er viktig å forebygge at asylinstituttet utnyttes av personer som ikke har behov for beskyttelse. Dette sikres blant annet ved at UDI prioriterer saksbehandlingen av disse sakene fra de tas til de eventuelt er sendt ut av landet, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

- Synlig politi og konsekvent oppfølging vil skape trygghet for publikum. Her ser vi at politiet og utlendingsmyndigheter samarbeider og leverer, sier justisminister Knut Storberget.

Oslo politidistrikt, Utlendingsdirektoratet og Politiets utlendingsenhet har i dag besluttet nye tiltak for å bekjempe denne kriminalitetsformen.

Justisministeren understreker at det er av avgjørende betydning og både forebygge og iretteføre narkotikakriminalitet.

De nye tiltakene trer i kraft fra onsdag 22.april og skal vare ut 2010. Det var kanskje derfor det ikke var noen politifolk på Oslo S i dag. Vi skriver tross alt bare 20. april.

Powered by Labrador CMS