Justisminister Anders Anundsen åpnet seminar om kjønnsbalanse i lederposisjoner i politiet.
Justisminister Anders Anundsen åpnet seminar om kjønnsbalanse i lederposisjoner i politiet.

– Hører ikke hjemme i 2016

Justisministeren åpnet diskusjon om kjønnsbalanse i lederstillinger i politiet.

Publisert Sist oppdatert

I dag samlet Politidirektoratet ansatte fra distriktene, fagforeninger og særorganer for å diskutere hvordan politiet kan bedre kjønnsbalansen i lederposisjoner.

Politiet har lenge fått kritikk for få kvinner i lederposisjoner, spesielt når det kommer til politistillinger.

– Vi hører eksempler på at kvinner opplever det som feil å søke lederposisjoner. Det hører ikke hjemme i 2016, var justis- og beredskapsminister Anders Anundsens klare beskjed da han åpnet diskusjonene.

Mens Politihøgskolen har nådd sitt mål om 40 prosent kvinnelige søkere og kvinner dominerer jusstudiene, er kun 29 prosent av norske politiledere er kvinner. Verst er det i politistillinger med lederansvar, der kun 16 prosent er kvinner.

LES OGSÅ: – Uheldig og uakseptabel praksis

Bør se på personalreglementet

På tross av få kvinner i ledende politistillinger gjorde Anundsen det likevel klart at han er imot kvotering av kvinner, fordi han mener det kan skape et inntrykk blant andre ansatte om at den kvinnelige lederen er kvotert inn fordi hun er kvinne og ikke ansatt fordi hun er god nok.

Ministeren løfter i stedet fram blant annet mentorprogrammer og ledertalentprogrammer i politiet som mulig løsninger.

– Terskelen har vært høy for å søke politistillinger med lederansvar. Det må vi løse blant annet ved å plukke opp ledertalenter. Mentorprogram kan sikre flere flere kvinner på søkerlistene, sier Anundsen til Politiforum, og viser til at Politidirekoratet nå er i gang med utviklingen av et nasjonalt mentorprogram og hvordan slike mentorprogrammer har fungert i blant annet Sør-Øst politidistrikt.

Da deltakere i salen løftet fram at personalreglementet kan komme i konflikt med ønsket ansettelse av kvinner, som følge av at det stiller krav til formelle prosesser, svarte justisministeren med å utfordre direktoratet:

– Man bør se på om deler av personalreglementet kan endres slik at man kan oppnå det man ønsker, sier Anundsen.

Lærdommene fra diskusjonene er det meningen at representantene fra distriktene skal ta med seg tilbake på lokalt nivå.

– Vi må sikre at ledertalentene i etaten forblir her, sa Karin Aslaksen, HR-direktør i POD, som ledet seminaret.

Powered by Labrador CMS