Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti sier partiet likevel ikke vil stemme for forslagene om en lensmann ved hvert lensmannskontor.

Kristelig Folkeparti snur: Vil likevel ikke ha lensmann på alle lensmanns­kontorer

Opp i Stortinget i ettermiddag.

Publisert

I dag behandles en innstilling fra justiskomiteen på Stortinget, som pålegger politiet å sikre en reell styrking av lensmannskontorene og pålegger politiet å plassere en stedlig lensmann ved hvert lensmannskontor.

6. februar bekreftet Kristelig Folkeparti at de ville stemme for forslagene som opprinnelig kom fra Senterpartiet. Det gjorde at det var flertall for å tvinge politikerne til å styrke lensmannskontorene.

– Forutsetningen for at KrF var med på nærpolitireformen var at den skulle sikre et lokalt forankret og tilstedeværende politi der folk bor. KrF vil derfor støtte forslaget som ligger til behandling i Stortinget nå om å sikre tilstrekkelig bemanning på tjenestesteder og styrke lensmannskontor for å sikre at politiet er tilstede der folk bo, svarte Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius i KrF til Politiforum i februar.

Nå snur imidlertid partiet. I avstemningen i ettermiddag, vil KrF stemme imot forslagene som Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet støtter.

Vil ikke fordele ressurser for politiet

Politimestre og også tillitsvalgte har vært skeptiske til at politikerne skal styre ressurser i politiet på måten som opposisjonen ønsker. Nå støtter KrF politiledelsen.

– Vi støtter prinsippet i forslaget som det ligger helt klare føringer på i politireformen, men mener politimestrene må fordele ressursene, sier Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk talsperson for KrF, til Dagbladet i dag.

Dermed sikrer de den nye justisministeren og regjeringa mot et nederlag. I ny politistruktur er lensmannen plassert på nivået over det enkelte lensmannskontor, i såkalte lensmannsdistrikter, og kan på den måten være lensmann for flere kontorer. Det var Senterpartiet som først fremmet forslag om at hvert enkelt kontor skulle ha en stedlig lensmann.

Powered by Labrador CMS