Monica Mæland, justis- og beredskapsminister.
Monica Mæland, justis- og beredskapsminister.

DEBATTINNLEGG

Senterpartiet er imot mobile tjenester nær deg?

Når vi nå skal etablere nye, mobile passkontoret som reiser rundt om i landet, flytter vi tjenester nærmere folk.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

De siste årene har regjeringen lagt opp til at det skal bli enklere for folk å kontakte politiet, på folkets egne premisser. Det betyr blant annet at en nå kan anmelde langt flere forhold på nett, så du slipper å oppsøke et politikontor.

Senterpartiets siste idé er at det ikke er bra at politiet kommer til deg for å yte tjenester, og mener at «politi på camping» ikke er nærpoliti. Jeg tror du er nødt til å være medlem av Senterpartiet for ikke makte å se at det er bra at politiet kommer til deg så du slipper å komme til dem.

Et veldig godt eksempel er pass. I dag har vi et gammeldags system hvor du må oppsøke et politikontor for å fornye passet ditt. Når vi nå skal etablere nye, mobile passkontoret som reiser rundt om i landet, flytter vi tjenester nærmere folk.

Jeg tror ikke så mange vil tilbake til en tid der en måtte oppsøke postkontoret for å få post eller hente pakker. I dag, med post i butikk, er det langt flere steder en kan hente pakkene sine enn før. Men på måten Senterpartiet omtaler utvikling på, så kan det høres ut som at de faktisk vil tilbake dit.

Men det blir mer og mer tydelig hva Senterpartiet ønsker seg: Mindre politiarbeid, mer tid der politifolk sitter bak en skranke og venter på at publikum skal komme til dem. Selv med en minimumsbemanning av bare nyutdannede politistudenter, så vil det koste i underkant av 1,4 milliarder kroner å gjenåpne lensmannskontorene. Mange av disse kontorene hadde en svær begrenset og lite publikumsvennlig åpningstid. Om en i tillegg vil ha mer erfarne folk og kanskje litt lengre åpningstid, så snakker vi om en økt kostnad på 4 milliarder kroner, uten at politiet har løst noe mer kriminalitet.

Ved å bruke de store pengene på å gjenåpne kontorer med begrenset åpningstid, vil de ta polititjenester vekk fra forebygging, avdekking og etterforsking. Ikke vil det gi bedre polititjenester, og konsekvensen er at folk må komme til politiet i stedet for at politiet kommer til deg. Forstå det den som kan.

Powered by Labrador CMS