Justis- og beredskapsminister Monica Mæland på omvisning i politihuset på Grønland i Oslo, for å se hvordan de ivaretar smitteverntiltakene.

Nå kan en fjerdel av alle anmeldelser leveres på nett

Et av tiltakene for å begrense smitte når politiets publikumstjenester har åpnet, er at en fjerdedel av alle anmeldelser kan leveres over internett. Dette fortsetter også etter at koronasituasjonen er over.

Publisert

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland var torsdag på omvisning på politihuset på Grønland i Oslo, for å se hvordan de ivaretar smitteverntiltakene etter at publikumstjenestene åpnet igjen. Blant tiltakene som settes i verk er økende mulighet for publikum til å anmelde flere saker via nettet. 

Tidligere var det kun enkelte typer tyveri og skadeverk som kunne anmeldes digitalt. Fra og med i dag utvides dette betydelig, særlig når det gjelder vinningsforbrytelser som innbrudd og tyveri fra hus, hytte, bil og båt, i tillegg til grove tyverier fra personer på offentlig sted. Resultatet er at en fjerdedel av alle anmeldelser til politiet kan leveres via internett. 

Mæland mener dette er en praksis som også bør fortsette etter at koronakrisen er over. 

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland mener det er et godt tilbud til publiku,m å kunne levere flere anmeldelser via politiets nettsider.

- Jeg tenker at også politiets arbeidsmetoder kommer til å bli mer digitalisert, og de fleste av oss bruker jo digitale løsninger på veldig mange områder. Så det må være en god måte å gjøre det på, at man kan levere anmeldelser digitalt, hvis man er utsatt for noe kriminelt, sier Mæland, til Politiforum. 

- Men så vil også politiets metode fortsatt være å møte og snakke med de som anmelder, ikke minst i etterforskningsøyemed. Dette er et hjelpemiddel som kommer oss til gode, som ikke erstatter menneskelig kontakt, men som gjør det enklere og mer effektivt, både for den som anmelder og politiet, legger hun til. 

Mæland mener at på samme måte som man kan levere byggesøknader på nett, er det et godt tilbud å kunne levere flere anmeldelser på nett. 

Færre anmeldelser

Antallet registrerte straffesaker har gått markant ned siden starten av mars til midten av april. For alle kategorier straffesaker samlet, har det vært en nedgang på til sammen 25,9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. 

For anmeldelser av saker som handler om seksuallovbrudd har det vært en nedgang på hele 44 prosent. Deretter følger anmeldelser av voldssaker med en nedgang på 33,8 prosent, narkotikasaker med en nedgang på 32,8 prosent, og vinningsforbrytelser med en nedgang på 32,1 prosent. 

- Tror du dette er reelle tall, eller er det store mørketall? 

 Monica Mæland tror tallene som viser nedgang i blant annet vinningskriminalitet er reelle, men tror det kan være mørketall når det gjelder vold i nære relasjoner.

- Jeg tror det er reelle tall knyttet til vold, uro og vinningskriminalitet. Det henger sammen med at det er dumt å bryte seg inn i hus hvor folk er hjemme, og vi har ikke åpne utesteder. Vi arrangerer ikke fester. Veldig mye aktivitet er tatt ned. Så jeg tror dette er en naturlig konsekvens av det, men jeg tror også det er mange mørketall. Det bekymrer meg og politiet. Derfor jobber politiet målrettet nå, for eksempel knyttet opp mot vold i nære relasjoner, sier Mæland. 

Hun legger til at det at kriminaliteten er flyttet inn i hus og hjem, gjør det vanskeligere å avdekke når barn ikke er på skole, voksne ikke er på arbeidsplassen, og man ikke er på fritidsaktiviteter som man vanligvis er på. 

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad forteller at disse tiltakene blant annet innebærer styrket samarbeid mellom politiet og kommunene, tettere oppfølging og at de digitale nettpatruljene gjør det mulig for sårbare personer å komme i kontakt med politiet hjemmefra. 

LES OGSÅ: Åpner enkelte publikumstjenester etter 20. april

- Fortsatt hjemmekontor

Når publikumstjenestene i politiet åpner igjen, etter å ha vært stengt siden 13. mars, er det med en rekke smitteverntiltak. Assisterende politidirektør Håkon Skulstad forteller at dette vil innebære at kapasiteten på de ulike tjenestene vil bli mindre. 

- Det er iverksatt smitteverntiltak hos politiet rundt om i hele landet. Det handler blant annet om køordninger, ofte på utsiden av bygningene. Det er også køordning innendørs med et mindre antall personer. Kapasiteten på de ulike tjenestene blir mindre og ting vil kunne ta litt lenger tid. Når det gjelder pass er det kun forhåndsbestilling. Det er også mulighet for å gjøre andre smitteverntiltak, sier Skulstad. 

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad forteller at det er satt i verk flere smitteverntiltak hos politiet i hele landet, i forbindelse med at publikumstjenestene åpner igjen.

Antallet som oppsøker politiets publikumstjenester fysisk kan også bli lavere, når flere anmeldelser kan leveres via internett. Politidirektoratet opplyser at systemet for dette er utviklet av Politiets IKT-tjenester (PIT) og fagavdelingen i POD. 

- I dag lanserte vi muligheten for å anmelde alle typer innbrudd og tyveri digitalt, enten det er fra person, bil, hus, hytte eller båt. Sammen med de ordningene vi har for digitale anmeldelser fra tidligere, utgjør dette omkring 30 prosent av alle sakene som blir anmeldt til politiet, sier Skulstad. 

Men selv om publikumstjenestene åpner igjen, vil det fortsatt være mange som jobber hjemmefra. 

- Fortsatt en periode framover nå, vil de aller fleste ha hjemmekontor. Så jobber vi med en gradvis tilbakevending til arbeidsplassen innenfor de retningslinjene helsemyndighetene har gitt, men omfanget av dette og hvor raskt det kan skje, avhenger helt av de retningslinjene helsemyndighetene gir oss, på lik linje med alle andre, sier Skulstad. 

Kan bli ekstrabevigninger

På grunn av koronasituasjonen har Justisdepartementet også gitt POD i oppgave å ansette opptil 400 politifolk. Ansettelsen av de første 150 er allerede godt i gang, og de resterende 250 stillingene er også lyst ut. Disse 400 ansettes i midlertidige stillinger på seks måneder, med mulighet for forlengelse til 12 måneder, dersom det er behov. 

Flere har gitt uttrykk for at disse stillingene bør gjøres om til faste stillinger når koronasituasjonen er over. Blant annet PF-leder Sigve Bolstad og Vanja Lundgren Sørli, førsteamanuensis ved Politihøgskolen. 

Mæland er derimot tydelig på at dette er midlertidige ansettelser. 

- Jeg forstår veldig godt at det er ønske om det, men akkurat nå er beslutningen å ansette midlertidig som en følge av koronasituasjonen. Da er jeg veldig glad for at vi har et så godt rekrutteringsgrunnlag for å få velutdannede og motiverte politifolk i jobb. Det er også bra for den enkelte å få erfaring, men dette er i utgangspunktet midlertidige ansettelser, sier hun. 

- Er det aktuelt å gi ekstrabevigninger til politiet for å dekke opp ekstrakostnader som kan påløpe som følge av koronasituasjonen? 

- Ja, det kan være aktuelt. Men det er også slik at politiet har mye mindre utgifter på en del områder. Det er jo ikke reiser og aktivitet og konferanser. Man jobber på en annen måte, så dette regnestykket må vi se nærmere på, sier Mæland. 

LES OGSÅ: Politihøgskolen avlyser fysiske tester i årets opptak

Powered by Labrador CMS