Justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Ber Politidirektoratet ansette 300-400 politifolk

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland ber Politidirektoratet ansette opp mot 400 politifolk, for å bistå i situasjonen med koronaviruset. Disse ansettes i utgangspunktet i en periode på seks måneder. 

Publisert

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland har gitt Politidirektoratet i oppdrag å ansette 300 til 400 politifolk, for å styrke beredskapen på grunn av sykefravær og karantene i forbindelse med koronaviruset. Det opplyser Justisdepartementet i en pressemelding. 

- Vi befinner oss nå i en situasjon som stiller samfunnet på ekstraordinære prøver. Det gjelder også politiet. Flere ansatte i politiet er nå i karantene, samtidig som etaten må håndtere svært viktige oppgaver, sier Mæland, i pressemeldingen. 

- Jeg har derfor i dag gitt politidirektøren beskjed om å starte arbeidet med å ansette et betydelig antall ferdigutdannede politifolk som ikke nå jobber i politiet, sier Mæland videre. 

Politifolkene blir ansatt i en periode på seks måneder, med mulighet for utvidelse til 12 måneder hvis det er behov for det. Justisdepartementet opplyser at det også vil kunne bli ansatt flere dersom dette ikke er nok. 

Politidirektør Benedicte Bjørnland bekreftet også overfor Politiforum fredag, at man vurderte midlertidig ansettelse av utdannet politipersonell, som en løsning. 

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, uttalte også at han mener det er en god ide å gi jobb til nyutdannede politifolk som er arbeidsledige, for å bistå i dagens situasjon. 

- At politistudentene som er arbeidsledige får jobb er en god løsning. Det ønsker vi velkommen. Vi skal bidra til å styrke politiberedskapen, og slik det er nå er vi i en kritisk situasjon. Dette er et forslag som kan øke beredskapen, sa Bolstad, til Politiforum fredag.  

Politiforum kjenner også til at man ser på mulighet for å reversere avvikling av politireserven. Politireserven består av mannskaper som har fullført millitær førstegangstjeneste og som deretter utfører plikttjeneste i Politireserven resten av tjenestetiden. 

LES OGSÅ: Vurderer å sette inn arbeidsledige politifolk

Powered by Labrador CMS