Monica Mæland (H) mottar nøkkelkortene til Justis- og beredskapsdepartementet fra Jøran Kallmyr (Frp), nylig avgått justisminister, og Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp), nylig avgått samfunnssikkerhetsminister.

Monica Mæland: - Vet at mange venter utålmodige på politimeldingen

Monica Mæland (H), som fredag overtok som justisminister, sier hun først skal få lest utkastet som foreligger, før hun vil komme tilbake og informere om når politimeldingen kan bli lagt fram.

Publisert

Fredag klokken 14.30 fikk ny justisminister Monica Mæland (H) overrakt nøkkelkortene til Justis- og beredskapsdepartementet fra tidligere justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp). 

- Jeg har kjent deg over tid, og jeg tror du har akkurat de rette kvalifikasjonene til å lykkes med dette statsrådsvervet. Det er snakk om å ivareta sikkerheten til befolkningen, sørge for at vi har et godt rettsvesen og ikke minst sørge for at vi har en streng og rettferdig asylpolitikk, sa Jøran Kallmyr, da han og Smines Tybring-Gjedde overrakte sine nøkkelkort. 

Mæland selv var tydelig på at hun helst skulle sett at det ikke var under disse omstendighetene hun overtok departementet. 

- Dere kjenner meg som en ærlig person, og da skal jeg være så ærlig å si at det ikke var på denne måten jeg hadde ønsket å få nøkkelen til dette veldig viktige departementet. Jeg er lei meg for å miste dere som kollegaer. Dere har gjort en god og grundig jobb, og jeg føler virkelig ydmykhet når jeg går i gang, sier hun. 

- Trygghet i hverdagen

Til Politiforum forteller Mæland at hun ikke vil komme med store programærklæringer så kort tid etter at hun har overtatt, men at det særlig er tre ting hun vil trekke frem som viktige i sin nye jobb. 

- Det ene er at folk fortsatt skal føle trygghet i hverdagen. Vi lever i en omskiftelig verden. Kriminalitetsbildet endrer seg, og da er det også viktig at vi prioriterer det viktigste, og det er barna våre. Da vi må ha et politi som er rustet for det, både ved å forhindre, men også avdekke overgrep som skjer. Jeg er også opptatt av at vi på det innvandringspolitiske området fører en restriktiv, ansvarlig, men rettssikker innvandringspolitikk, sier Mæland. 

Hun legger til at de som skal ha beskyttelse skal få det, mens de som ikke trenger beskyttelse skal returneres raskt, men at alle skal få en skikkelig behandling. 

- Og så er det beredskapsområdet, som er veldig viktig. Vi har fått gjennomanalysert hvilke utfordringer vi hadde etter 22. juli. Så er det gjort veldig mye bra arbeid, men det gjenstår mye, og her blir vi jo aldri ferdige, sier hun, til Politiforum. 

LES OGSÅ: Åtte justisministre siden 2013: - Justisfeltet har vært nedprioritert

Politimeldingen

- Det jobbes med en stortingsmelding om politiet. Denne skulle i utgangspunktet kommet i fjor sommer, og før jul ble den utsatt til over jul. Har du et mål for når denne vil bli lagt fram? 

- Jeg vil veldig gjerne få lest utkastet som foreligger, så skal jeg komme tilbake og informere om det. Jeg vet at mange venter utålmodige på den, men jeg må få lov til å gjøre jobben min før jeg kan fortelle tidspunkt for dette, sier Mæland. 

Hun legger til at hun skal videreføre jobben som justisminister i henhold til Granavoldenplattformen, som Fremskrittspartiet også var med på å vedta. 

Powered by Labrador CMS