REFORM-KRITIKK: Justisminister Jøran Kallmyr sier han ser stor forskjell mellom tilbakemeldingene i de ulike politidistriktene, og at det er enkelte ting som er løst bedre i noen politidistrikt enn andre.
REFORM-KRITIKK: Justisminister Jøran Kallmyr sier han ser stor forskjell mellom tilbakemeldingene i de ulike politidistriktene, og at det er enkelte ting som er løst bedre i noen politidistrikt enn andre.

Ga justisministeren 45 siders dokument om politihverdagen: - Jeg ønsker å vite om dette

Da Jøran Kallmyr besøkte Sør-Øst politidistrikt fikk han 45 sider med tilbakemeldinger fra politiansatte. Hovedsakelig om en politihverdag med for få ressurser og høyt frustrasjonsnivå.

Publisert

Justisminister Jøran Kallmyr har den siste tiden vært på en rundreise til landets politidistrikt. Onsdag var han i Sør Øst, for å høre om status i politidistriktet. Her møtte statsråden politidistriktets ledelse, og også representanter fra fagforeningene og hovedverneombudet. 

Det var under siste delen av programmet, at Kallmyr fikk overlevert et 45 siders dokument med tilbakemeldinger fra politiansatte, om hvordan de opplever sin arbeidshverdag.

Tilbakemeldingene er samlet inn av Politiets Fellesforbund i Sør-Øst, og forteller i hovedtrekk om for få ressurser, og indirekte og direkte konsekvenser av dette. 

LESESTOFF: Politiets Fellesforbund i Sør-Øst overrakte et skriv på 45 sider med tilbakemeldinger fra politiansatte, til justisminister Jøran Kallmyr.
LESESTOFF: Politiets Fellesforbund i Sør-Øst overrakte et skriv på 45 sider med tilbakemeldinger fra politiansatte, til justisminister Jøran Kallmyr.

Kallmyr forteller til Politiforum at han er glad for å få denne samlingen med tilbakemeldinger. 

- Ønsker å vite om det

- Det synes jeg er kjempebra. Det er nettop derfor jeg reiser rundt. For jeg ønsker å vite om dette. Jeg har ikke rukket å lese det ennå siden jeg fikk dette for en halvtime siden, men det er viktig å få tilbakemeldinger fra politiansatte. Man trenger det, sier Kallmyr, på telefonen like etter at besøket i Sør-Øst er avsluttet. 

Han legger til at det samtidig også er viktig at ansatte skal skjønne hele bildet av hvorfor man gjør de endringene som gjøres. 

- Om de ikke ser det store bildet kan det være noe i forankringen som ikke har vært god nok, sier han. 

Politiforum har sett innledningen i skrivet som ble levert til justisministeren. Der står blant annet denne setningen, «Frustrasjonsnivået er skyhøyt; arbeidshverdagen, selve samfunnsoppdraget, gjennomføres under så dårlige forutsetninger at det knapt kan kalles forsvarlig». 

- Hva vil du svare til dette? 

- Jeg registrerer denne tilbakemeldingen, og jeg synes det er trist at ansatte føler det slik. Så er det sånn at jeg merker stor forskjell på tilbakemeldingene fra ulike politidistrikt. Det kan ha sammenheng med hvilke politidistrikt som har kommet sist i gang med reformen. Sør-Øst er en av de som har kommet sist i gang. Jeg har hatt en god prat med ledelsen og fagforeningen, og har dannet meg et inntrykk av Sør-Øst politidistrikt også, sier Kallmyr. 

- Helt nødvendig

Justisministeren legger til at tilbakemeldingene fra de ulike politidistriktene er viktige på flere måter. 

- Hovedinntrykket mitt er at de fleste ser at politireformen er helt nødvendig, og at det gjøres veldig mye bra og mange riktige grep. Så er det også ting flere reagerer på, uten at jeg skal utdype det akkurat nå. Det er forskjell på hvordan ting blir løst i ulike politidistrikt, og det er enkelte ting som er bedre løst i noen politidistrikt enn i andre. Så er spørsmålet om det er på grunn av reformen, eller om gjennomføringen ikke er god nok, sier Kallmyr. 

Justisministeren sier at han legger merke til at utfordringene er størst i de politidistriktene hvor man ikke har kommet langt i gjennomføringen av politireformen. 

- Det ser jeg helt klart. Men det er også mange i politidistriktene som er godt fornøyde med politireformen. Kvaliteten har blitt veldig mye bedre på mange områder. Vi må huske at vi er midt i en krevende reform, og reformen er ikke ferdig ennå. Det er en stor etat som skal omstruktureres. Dette kommer til å ta tid, sier han. 

- Man må gi treet tid til å gro for at det skal bli et stort og flott tre. Og det er ikke gjort på en dag, legger han til. 

Ifølge Kallmyr er det totale bildet at kriminaliteten går ned, og at politiet er flinkere til å avdekke mer alvorlig kriminalitet. 

- På disse besøkene har jeg møtt utrolig mange flinke politifolk, og det er alltid gøy. Jeg blir veldig motivert av å møte så mange som gir så mye tilbake til samfunnet vårt, sier han. 

- Trolig vært konkurs

Astrid Røren, nestleder i Politiets Fellesforbund i Sør-Øst, var til stede under hele besøket onsdag. 

- Jeg var i utgangspunktet litt skeptisk til hva som ville komme ut av dette møtet, men jeg er positivt overrasket. Han stilte gode spørsmål til politidistriktets fremlegging av hvordan ståa er, så han virket interessert og lydhør, sier Røren, like etter møtet. 

Også i fjor leverte Politiets Fellesforbund i Sør-Øst et skriv til justisministeren, hvor tillitsvalgte fortalte om ting de mente han skulle vite om. 

- Vi vet at Tor Mikkel Wara leste det, og vi fikk gode tilbakemeldinger fra andre vi sendte det til, blant annet medlemmer av justiskomiteen på Stortinget. Derfor ville vi gjøre dette i år også, sier Jon E. Torp, leder av PF Sør-Øst, til Politiforum. 

Han legger til at mange av de ansatte føler at de ikke strekker til i arbeidshverdagen. 

- Nesten uansett hvor man jobber i Sør-Øst politidistrikt er det hverdagen, sier han. 

- Hadde vi vært en privat bedrift hadde vi trolig vært konkurs. Vi går på fjerde året på rad med stort minus, og vi vet at vi styrer mot et underskudd i år på 37 millioner. Og de 37 millionene i underskudd forutsetter at vi nedbemanner ytterligere, og at det skiftes ut svært lite av utstyret. Utskiftningen på tjenestekjøretøyer har de siste årene vært så lav at svært mange av bilene vi har må skiftes i løpet av en to-tre års tid, sier Torp. 

Mulighet til å si fra

Torp legger til at hovedmotivasjonen for at de har laget skrivet er at de ansatte skal ha mulighet for å si fra til øverste politiske ledelse om hvordan de opplever at hverdagen er, i tillegg til at de har fått gode tilbakemeldinger fra tidligere justisminister og andre ledere i politiet.

- Om ikke justisministeren leser det fra perm til perm, håper vi han ser gjennom det. Det er også enklere å få med seg informasjonen når man ikke bare hører folk fortelle i et møte, men at han har et skriv for hånden som han kan lese når han har tid, sier Torp. 

LES OGSÅ: Tre av fire politifolk sier ressursmangel går ut over oppgaveløsningen

Powered by Labrador CMS