Regjeringen håper at tilgangen til Statens vegvesens registre skal gjøre politiets jobb mer effektiv.
Regjeringen håper at tilgangen til Statens vegvesens registre skal gjøre politiets jobb mer effektiv.

Politiet får tilgang til veivesenets registre

Regjeringen mener politiet nå burde få tilgang til opplysningene Statens vegvesen har om motorvogner, førerkort og bilderegistre.

Publisert

– Regjeringen er opptatt av å kjempe mot og forebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysninger. Derfor foreslår regjeringen nå at politiet får tilgang til opplysninger fra motorvogn-, førerkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon fra disse registrene kan være avgjørende for et effektivt politiarbeid, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Forrige fredag la regjeringen fram et lovforslag for Stortinget om endringer i ulike forskrifter i veitrafikkloven. I tillegg til å gi rettslig grunnlag for innhenting av personopplysninger på veitrafikkområdet, innebærer forslaget at politiet får tilgang til opplysninger fra motorvogn-, førerkort-, samt bilde- og signaturregisteret til formål også utenfor veitrafikkloven.

Sikrer både behov for informasjon og personvern

Det har vært kontakt med politistyresmaktene i arbeidet for å sikre både politiet sine behov for informasjon og personvernet. Politiet sitt behov for informasjon fra Statens vegvesen sine registre er med dette forslaget varetatt, melder regjeringen.

– Omsyn til personvern er et viktig prinsipp i et demokratisk samfunn. Jeg er derfor fornøyd med at loven tar hensyn til dette også, sier samferdselsministeren.