Andrej, Vinjera og Kristina bor på barnehjemmet i Murmansk. De vil enten bli lærere eller studere.

Støtter ungdomshus i Murmansk

Politiets Fellesforbund (PF) bruker 200.000 kroner på et humanitært prosjekt i Russland. – Jeg håper dette er begynnelsen på et lengre engasjement, sier Per Kristian Heitmann.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av september var lokallagslederen fra PF Nord-Trøndelag en del av en liten delegasjon fra PF som besøkte ungdomshjemmet i Murmansk. Hensikten var å overbringe de 200.000 kronene PFs forbundsstyre tidligere har bevilget til drift av ungdomshjemmet der.

Bakgrunnen for engasjementet er at PF i Nord-Trøndelag i fjor fikk gjennomslag på PF-landsmøtet om å bruke en liten del av medlemskontingenten på å ta samfunnsansvar litt utenfor den tradisjonelle polititilnærmingen.

− PF har lange tradisjoner for å engasjere seg og ta et samfunnsansvar. Som organisasjon har vi over mange år gitt det jeg vil kalle småkroner til ulike tiltak veldedige tiltak. Derfor er jeg glad for at landsmøtet i fjor lyttet til vår argumentasjon om å gå inn i et større humanitært prosjekt, sier Heitmann.

Samarbeid med SOS

Opprinnelig foreslo han at PF skulle bevilge 500.000 kroner. Etter en prinsippdebatt, endte Landsmøtet opp med å avsette 200.000 kroner til et humanitært prosjekt. Forbundsstyret et endte opp med å velge SOS Barnebyers ungdomshjem i Murmansk, etter innspill fra lokallagene.

– Grunnen til at vi valgte å samarbeide med dem, er at vi har gode referanser og lave administrasjonskostnader. Nå er vi veldig glade for å ha HUMP (Humanitært prosjekt, journ.anm.) i gang, sier Heitmann.

Han forteller at «HUMP» også symboliserer en hump i veien som gjør at man bremser ned litt, og kanskje stopper opp og ser seg om.

– En hump gjør at man er mer oppmerksom på veien videre for å unngå å kjøre seg bort eller havner i grøfta. Vi har det så godt og trenger av og til å stoppe opp og tenke litt på hva som egentlig betyr mest. Vi trenger en hump her og der i livet på det personlige planet og i PF som organisasjon, mener Heitmann, som fortsetter:

– Skal vi hele tiden tenke på oss selv, og svømme med innovertak, gir det som kjent liten fremdrift. Men å spre ressurser utover gir framdrift. For oss som organisasjon ivaretar vi med dette en lang tradisjon, vi viser samfunnsansvar og bruker en liten del av vår rikdom til å gjøre en forskjell for noen. Det er sunt for oss alle.

Spennende partner

Han utfordrer nå alle PFs lokallag til å følge opp med egne bevilgninger til dette.

− Alt hjelper. Det kan være penger til en suppestasjon, en vaskemaskin eller andre praktiske ting. Det jeg håper, er at prosjektet kan vokse, slik at dette kan bli et langsiktig pågående engasjement for PF, sier Heitmann.

Han håper å få til et opplegg hvor to PF-medlemmer hvert år trekkes ut for å kunne besøke ungdomshjemmet, involvere seg, og rapportere tilbake hvordan pengene blir brukt. På den måten håper han at PFs humanitære penger ikke blir klattet utover på ulike prosjekter fra år til år.

– Jeg er overbevist at det kommer noe godt ut av at vi som fagforening kan involvere oss i noe som er større enn oss selv. At vi kan hjelpe ungdom i Murmansk, er jo faktisk med på skape noe positivt i vårt nærmiljø, sier Heitmann.

Turid Weisser, markedssjef hos SOS Barnebyer i Norge, sier til Politiforum at PF er en svært spennende samarbeidspartner.

– De 18 ungdommene ville blitt en utfordring for politiet om ungdomshuset ikke fantes. I tillegg går masse ungdom fra Murmansk i ulike programmer som forbereder dem på voksenlivet i Russland, et liv som gjerne byr på utfordringer langt ut over det vi her hjemme tenker, sier Weisser.

Hun forteller at organisasjoner som gir, får en stolthet tilbake fordi man gjør noe godt for andre.

– Man løfter i fellesskap, og går i samme retning. Jeg har ofte opplevd at store sterke arbeidskarer har grått sine modige tårer når de med egne øyne har sett den forskjellen deres penger har gjort for andre, sier Weisser, som håper mange PF-medlemmer får et engasjement inn i det prosjektet PF nå har valgt å støtte.

Lokallagslederne Perk Kristian Heirmann og Odd Børre Evensen, sammen med Turid Weisser fra SOS Barnebyer.

SOS Barnebyer tenker langsiktig, og bygger for neste generasjon, sier Weisser. Derfor håper hun på et langsiktig samarbeid med PF. Prislappen for ungdomshuset er 1 million kroner per år. Da får 18 ungdommer en fremtid godt hjulpet av en dyktig stab med store hjerter.

– Enkeltmedlemmer og lokallag vil få rik anledning til å bli med på laget, sier Heitmann.

Lykkes ikke uten hjem

Ungdomshusets leder Igor, forteller at alle ungdommene studerer ved videregående skole eller universitetet. Alle har personlig kontaktperson som følger dem frem til de er ferdig utdannet og som kan støtte dem så lenge det er behov. SOS er med i livsløpet inntil ungdommene er uavhengige.

– Uten ungdomshjemmet kan ikke disse ungdommene lykkes. Aleneungdom har små sjanser i livet, sier han.

Valeria på 17 år forteller at hun har lyst til å bli politi. Det kan hun ikke fordi foreldrene sitter i fengsel. Flere ungdommer forteller med begeistring og stolthet om fremtiden: Kristina og Vinjera skal bli lærere mens Andrejs drøm er å studere i St. Petersburg.

Alle bærer de på en drøm: Få egen leilighet, få arbeid og klare seg på egen hånd, stifte familie og ikke minst, lære barna å tro på seg selv.

– I en by i verdens største land hvor fattigdom, alkoholisme og omsorgssvikt er vanlig, er det fantastisk å treffe så flotte ungdommer som var uten håp og nå fremstår med drømmer om fremtiden, sier Heitmann.

Han sier at når gjennomsnittsalderen for å starte med narkotika det siste tiåret har sunket fra 18 til 14, for alkohol fra 16 til 13 og tobakk fra 15 til 11 og at det i Russland i 2006 var registrert 60.000 alkoholikere under 18 år, da må noe gjøres.

− Og PF gjør noe. Vi er nå en del av noe stort som forandrer livet til mange. Det er forebygging i praksis, sier Heitmann.

PF-Finnmark
Powered by Labrador CMS