I strid med hviletidsbestemmelsene?

- Er regjeringen den garantisten i forhold til norske arbeidstagere den har sagt den skal være?

Publisert Sist oppdatert

- Jeg er oppriktig glad og stolt av fagforeningene som har stått skulder ved skulder, og hele tiden fokusert på at helse, miljø og sikkerhet skal være vesentlig og viktig under denne politikrisen, sier Bjørn Egeli som er hovedverneombud for politiet i en kommentar til årsaken til at politikrisen ikke er løst.

Han stiller samtidig spørsmål ved den nå vedtatte og omstridt forskriften.

- Det kan stilles spørsmål ved om innholdet er i strid med hviletidsbestemmelsene i lovverket. Og jeg stiller spørsmål ved om regjeringen er den garantisten i forhold til norske arbeidstagere den har sagt den skal være. Jeg frykter at forskriften nå vil virke som bensin på bålet i forhold til tjenestemennenes vilje og ønske om å stille opp på sin fritid, sier Egeli.

Han mener forhandlingene viser at fagforeningene ligger foran arbeidsgiver med HMS tenkning, og kritiserer både politidirektør og justisminister som var villige til å gjøre nesten hva som helst for å løse bemanningsbehovet i politiet.

Egeli forteller at han kommer til å følge opp lovligheten av forskriftens innhold med Direktoratet for Arbeidstilsynet så snart som mulig.

- De har overhodet ikke tatt hensyn til konsekvensutredningen fra arbeidsgruppa som vurderte forskriften. Det i seg selv er betenkelig, sier Egeli.