Arbeidstid eller arbeidsfri? PF med søksmål mot staten

Politiets Fellesforbund forbereder nå høyesterettsbehandling om forholdet mellom arbeidstid og arbeidsfri. Problemstillingen er å få avklart reiser utført for arbeidsgiver, hva er arbeidstid og når er det hviletid?

Publisert Sist oppdatert

Større politidistrikter medfører lengre avstander for politiansatte i jobbutførelsen. Mer og mer tid brukes i bil på vei til oppdrag og arbeidsoppgaver. Samtidig opplever politiansatte at reiser til ulike politioppdrag noen steder ikke lenger betraktes som arbeidstid, men som reisetid.

Reisetidsbegrepet er ikke inntatt i Arbeidsmiljøloven. Den har bare to former for tid: Arbeidstid og arbeidsfri periode.

Ansatte får betalt på reisetid, men det er ikke beregnet som vanlig arbeidstid. Man får i stedet betalt time for time, og overtidsgodtgjørelsen og eventuell ekstra hvile faller bort. Politiet ønsker å beregne lange reiser i politibil og i uniform, fullt rigget med våpen, som reisetid/hviletid mellom oppsatt arbeid.

‒ Staten har gjennom behandlingen i både tingretts- og lagmannsrettsbehandlingen av denne saken forsøkt å gjøre dette til en sak om overtidsbetaling. For Politiets Fellesforbund som partshjelper, er dette først og fremst knyttet til at ansatte skal få den lovpålagte døgnhvilen sin. For ansatte som allerede har avtalt omfattende unntak fra hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, er vernet av døgnhvile og ukehvile viktig. Formålet med den arbeidsfrie perioden alle arbeidstakere i dette landet skal ha, er restitusjon. Det er i det perspektivet vi må betrakte denne litt underlige saken, sier forhandlingssjef Roar Fosse i Politiets Fellesforbund.

SLIK GIKK DET I TINGRETTEN

– Arbeidsgiver uthuler hviletiden

Fosse forteller at PF er uenig i politiets fortolkning av dette.

− Mange av medlemmene i Politiets Fellesforbund opplever allerede ganske tøffe arbeidsforhold med lange vaktsett, og et minimum av lovpålagt hvile mellom de planlagte arbeidssettene. Hviletiden skal i utgangspunktet være minst 11 timer mellom arbeidet tid. Det er gjort slik, for at politifolk skal få nødvendig døgnhvile mellom krevende oppdrag. Nå ser vi at arbeidsgiver huler ut denne viktige hvilen, med å insistere på at kjøring til og fra oppdrag betraktes som hvile, sier Fosse.

Han påpeker at yrkessjåfører skal holde seg borte fra kjøretøyet etter lengre kjøreperioder for å oppfylle hviletidsbestemmelsene i knyttet til sikkerhet langs veien.

− Politiansatte har ikke noe mindre behov for hvile, og politiansatte jobber med arbeid med minst like store krav til sikkerhet, sier Fosse.

Han påpeker at når politiansatte kjører rigget for arbeid i politibiler, med sambandet på, er dette det samme som å kjøre patrulje, med både plikt og forventning til å gripe inn når noe skjer.

− Samtidig er det åpenbart at dette ikke er fritid. Når en fangetransport avsluttes 40 mil hjemmefra, hevder arbeidsgiver at hjemreisen er hviletid/fritid. Ikke kan de politiansatte disponere denne tiden som de selv vil. Hvis vi setter det på spissen, vil politifolk da rett og slett parkere politibilen, og ta buss, tog eller fly hjem, i og med at de selv må kunne velge transportmiddel tilbake til bopel. Så får arbeidsgiver heller sende andre ansatte til å hente politibilen i sin arbeidstid, sier Fosse.

Han oppfordrer arbeidsgiver til å bli mindre rigid og mer forståelsesfull i sin tolkning av arbeidsmiljøloven med tilhørende tariffavtaler og arbeidstidsbestemmelser.

− Husk det er ikke de politiansatte som har bedt om større distrikt og lengre reisevei. Det skapes ikke mer positivitet rettet mot politireformen, når arbeidsgiver opptrer med så liten forståelse for hvordan politijobben gjøres. Det hadde vært en fordel om man i større grad hadde hatt folk som forvaltet dette regelverket med praktisk erfaring med hvordan politiarbeid foregår, sier Fosse oppgitt.

Powered by Labrador CMS