Politiet med ny hjemmeside

Nå er det endelig mulig å anmelde straffbare forhold via Internett.

Publisert Sist oppdatert

Nå er det endelig mulig å anmelde straffbare forhold via Internett. Politidirektoratets nyvinning www.politi.no gjør politiet mer tilgjengelig - på nettet.

Nok en IT-nyvinning ble i slutten av august presentert av Politidirektoratet. Den åtte år gamle og sterkt kritiserte hjemmesiden til politiet ble kastet på dør. Inn kom en ny versjon basert på en ny og moderne plattform tilpasset en stadig utvikling.

Nytt er muligheten publikum har for å anmelde mindre lovbrudd via hjemmesiden. Nå slipper fornærmede å sitte i lange køer for å avlevere anmeldelse, men kan i ro og mak fylle ut nødvendige skjema og ha tilgang til egne dokumenter i hjemmet lune rede.

Og fra brukernes ståsted ser dette flott ut.

Avdelingssjef Knut Kværner i Politidirektoratet lover mer i nye versjoner som snart er klare til bruk. Snart kommer det en kriseweb som aktiviseres når det er kriselignende hendelser som skjer ute i politiet. Der vil politiet forløpende legge ut relevant informasjon. Dette vil øke informasjonskapasiteten ut fra politiet, og samtidig avlaste mange av henvendelsene som skjer i ved en kriselignende henvendelse.

Det foreligger også konkrete planer om å koble dette til statens www.altinn.no, der en rekke offentlige tjenester allerede i dag er knyttet til personnummer og personlig tildelt passord og brukernavn. Via Altinn er det planer om å la fornærmede kunne følge sin egen straffesak, når den er til etterforsking, når tiltale er tatt ut, når det skrives ut forelegg og når det foreligger endelig dom. Alternativt når saken blir henlagt. I tillegg arbeides det med å kunne søke om politiattest på nettet. Og for å unngå lange passkøer er det tenkt laget en bookingavtale om få avtalt tid for å levere pass-søknader.

- Vi har her laget et system som kan gi store besparelser som bare ligger og venter på at regjerningen finner penger til en oppgradering av de bakenforliggende systemene i politiet, sier Kverner.

Ikke gjenbruk av data

For det var ikke til å unngå at det tilstedeværende journalister under pressekonferansen hevet øyenbrynene en smule da det ble kjent at det overhodet ikke er gjenbruk av data som fornærmede samvittighetsfullt bruker tid på å fylle ut. Anmeldelsen som skjer via nettet blir sendt som en e-post til aktuelt politidistrikt. Der vil en av de ansatte motta anmeldelsen, og være nødt til å skrive de samme data inn i politiets eksisterende systemer.

Årsaken til at dette ikke kan gjenbrukes er at de eksisterende løsningene i politiet ikke gjør det mulig å gjenbruke data.

Lover mer penger til IKT

Justisminister Knut Storberget fortjener honnør for at han møter opp til pressekonferanser som handler om IKT, og for at han entusiastisk kaster seg i vei med å prøve funksjonaliteten på sidene. Men investeringen på 28 millioner som den nye hjemmesiden har kostet blir så mye mer verdt når de bakenforliggende systemene blir modernisert.

- Ja, vi har planer om å finne penger til modernisering av politiets IKT-nett, sa Storberget på spørsmål fra Politiforum. Han ønsket ikke å konkretisere noe om hvor mye penger det er snakk om, eller når det vil skje.

- Det avhenger av hvem som sitter i regjering etter valget, sa han.

Prislappen for å få sentralisert serverparken og fornye politiets infrastruktur kommer på flere hundrede millioner kroner. Behovet for ny infrastruktur ble aktualisert på pressekonferansen i går, da det ble kjent at Conficker-angrepet tidligere i år forårsaket at fornyelsen av politi.no ble forsinket med syv måneder. Årsaken til at Conficker slo ut politisystemene var nettopp gammel og sårbar infrastruktur.