Åpen om egne opplevelser: Chief superintendent i politiet i England, John Sutherland, har skrevet en bok der han er åpen om egne problemer med psykisk helse, etter å ha jobbet i politiet i mange år.

– Dagens politiarbeid er mer psykisk belastende enn før

Den britiske politimannen John Sutherland kjemper for økt fokus på psykisk helse blant politifolk. Han ble selv syk etter mange belastende oppdrag, og mener situasjonen for dagens politifolk er verre enn tidligere.

Publisert

– Tiden vi lever i nå, er en utrolig vanskelig tid for politiarbeid, i alle fall her i England. Det er verre enn før, fordi man har en global terrortrussel, økonomisk usikkerhet, mindre penger til politiet og 20.000 færre politifolk i Storbritannia. I tillegg øker nye typer kriminalitet i omfang, samtidig som andre etater har færre ressurser til å ta på seg av oppdrag med psykisk syke.

Det er politimannen John Sutherland som mener at politihverdagen har blitt langt mer mentalt belastende enn før. Han har selv opplevd å bli psykisk syk av jobben som politimann. Nå er Sutherland aktuell med en ny bok om hvordan å takle psykiske lidelser som politi, og bruker mye tid på å løfte fram problematikken.

– Jeg hadde vært politimann i over 20 år og kastet meg inn i alle utfordringer uten å tenke på hvordan det påvirket meg. Jeg elsket jobben og kjente at det jeg gjorde var viktig, forteller Sutherland til Politiforum.

Det gjorde det vanskelige å oppdage påvirkningen jobben hadde på psyken over tid.

– Det er jo sånn jobben kan være. Det var en dødsulykke i går, i dag skjedde det et drap og i morgen skjer en ny hendelse. Belastningen over tid er lett å overse, men vi må huske på at jobben vi gjør ikke er normal. Det er en helt ekstraordinær jobb, som går forbi det de alle fleste andre i samfunnet forventer av en jobb.

Se Sutherlands sju tips for å takle tøffe hendelser nederst i saken.

Politiet har ikke vært bevisst utfordringen

Sutherland tror politiet ikke har innsett betydningen av å oppleve traumer i politiet før. Etter et år med terrorhendelser i London og Manchester, er temaet ytterligere satt på dagsorden.

– Politijobben er verdens beste jobb, gjort av fantastiske mennesker som vil gjøre en forskjell. Men de har også en pliktfølelse, som gjør at vi tar forgitt at vi skal gjøre det som forventes av oss. Vi responderer ofte uten å tenke, fordi det er hva vi skal gjøre i tjenesten. Jeg tror ikke organisasjonen eller den enkelte tjenesteperson har vært flinke nok til å tenke over hva de personlige konsekvensene er.

Tidligere i år holdt en av politistyrkene i Storbritannia en konferanse om posttraumatiske stresslidelser, forteller Sutherland. Forsvarets representanter på konferansen mente at politiet lå 20 år etter Forsvaret.

– Der har man fokusert på opplevelsene lenge. Det betyr ikke at det vil ta 20 år å ta dem igjen, men at vi har noe å snakke om. Heldigvis ser jeg en endring. Stigmaet knyttet til mental helse og psykiske lidelser er i ferd med å forsvinne, sier Sutherland.

Får støtte av prinsen

For politiet, bør debrief og psykisk helse bli en naturlig del av hverdagen, mener chief superintendent John Sutherland.

– Før oppdragene briefer vi mannskapene, og etter oppdragene har vi en debrief. Men debriefen er ofte av taktisk eller teknisk art. Den må være mental også. «Har du det bra» bør være det viktigste spørsmålet.

Spesielt framhever han viktigheten av å ta vare på seg selv, og bruker sikkerhetsdemonstrasjonen på fly som et bilde.

– Som alle andre er jeg enig i at sikkerhetsdemonstrasjonen er kjedelig å høre på når jeg skal ut å fly. Men jeg har begynt å tenke mer over den delen der de sier at du skal ta på deg oksygenmasken på deg selv, før du hjelper andre. Til og med når det gjelder å hjelpe barn. For å kunne hjelpe andre, er man avhengig av å kunne hjelpe seg selv. Det er ikke bare et perspektiv å huske når man skal ut og fly. Det er noe man bør huske på ellers i livet også.

Forrige uke fikk Sutherland også støtte fra selveste prins William av Storbritannia. Da prinsen talte til politisjefene i det engelske politiet, sa han at jobben som først til et åsted er tøff nok som den er.

– Dette presset vil ikke forsvinne. Derfor er det essensielt at politiet er utstyrt til å takle realitetene. Hvis mer åpenhet om mental helse er en del av løsninga, som jeg tror det er, vil jeg hjelpe dere med dere, sa prins William.

Sutherlands tips for å takle tøffe hendelser:

Powered by Labrador CMS