Hederskors til avgåtte politimestere

For første gang offentliggjør Politidirektoratet listen over mottakere av Politiets Hederskors. De fleste er avgåtte politiledere.

Publisert Sist oppdatert

For mens Trond Berntsen, som ble det første offeret i massakren på Utøya ikke tildeles hederskorset, har flere titalls tidligere politimestere blitt hedret etter sin avgang.

  • Politiets Hederskors er en norsk medalje som blir delt ut av politidirektøren. Medaljen ble innstiftet i 2002. Den er den fremste av flere etatsmedaljer i politiet og rangerer foran Politimedaljen med laurbærgren og Politimedaljen.
  • Medaljen kan deles ut til norsk politipersonell som i politimessig sammenheng har bidratt til å hindre tap av menneskeliv eller å avverge skader på materiell og eiendom ved å vise personlig rådsnarhet under farefulle forhold.
  • Medaljen kan også deles ut til politipersonell som har vist personlig dyktighet og mot utover det som kan kreves. Medaljen blir delt ut post mortem til alle som har mistet livet under utføring av farefulle politimessige tjenesteoppdrag.
  • Politiets hederskors kan også tildeles for særdeles fortjenstfull embetsutførelse. Det kan også tildeles personer som ikke arbeider i politietaten, norske så vel som utenlandske, «som på en særdeles fortjenstfull måte har bistått norsk politi.»

På listen står også tidligere politidirektør Ingelin Killengreen, krigsveteran Gunnar Sønsteby og tidligere avtroppende rikspolitisjefer i Sverige og Danmark.

Den første tildelingen av Politiets Hederskors skjedde i januar 2002. Da fikk samtlige politimestre, som av forskjellige årsaker ikke fikk fortsette i stillingen etter omorganiseringen av politiet, denne hedersbevisningen.

Flere av de 28 var i midlertidige stillinger.

Tre tjenestemenn som er drept i tjeneste etter at Politiets Hederskors ble innstiftet, har ikke blitt tildelt hederskorset post mortem slik statuttene bestemmer.

Dette har ingen tatt ansvar for.