Går nye veier i jakten på fremtidige ledere

Tenker utradisjonelt.

Publisert Sist oppdatert

Elisabeth Eidsvik i Haugesund innrømmer at hun ikke hadde startet på lederutdanning nå hvis den ikke hadde vært i nærområdet. Nå legges forholdene til rette for politiet i Haugland og Sunnhordland.

Etterspørselen etter lederutdanning i Haugland og Sunnhordland er så stor at politiet når tilbyr kommende og fremtidige ledere en egen utdannelse på høgskolen Stord-Haugesund.

- Dette er en mulighet jeg ikke vil at skal gå fra meg. Når arbeidsgiver legger alt til rette for at vi skal ta denne utdannelsen, mener jeg det blir for passivt å takke nei. Jeg er ung i tjenesten og kursene som arrangeres på PHS har begrenset med plasser, og dermed blir det vanskelig å få plass for de som ikke har så lang fartstid. Nå får vi et tilbud lokalt på lik linje med alle andre, uansett alder og ansiennitet, sier Elisabeth Eidsvik.

- Ser du for deg selv som en fremtidig leder?

- Det er for tidlig å svare på, men jeg gleder meg til å begynne. Tror det kommer til å bli lærerikt, svarer EidsvikFremtidige ledere skal nå bryne seg på ledelse, organisasjon og strategi fordelt på tre semester. Utdannelsen tilsvarer LOU I på Politihøgskolen.

Ifølge lokallagsleder Bernt Norvalls skjer kompetanseutviklingen for sent på grunn av for lite opptak på Politihøgskolen.

- Dette er vår måte å tenke kreative tanker på for å få flere gjennom studiet på en billigere måte, og bedre tilpasset familier med små barn, sier Bernt Norvalls.

Politiet i Haugland og Sunnhordland har med andre ord nærmest laget sin egen lederopplæring.

På venteliste

Pågangen har vært stor og ved første «opptak» måtte politiet søke i konkurranse med andre. Likevel fikk vi 16 deltakere fra politidistriktet plass, noe som betyr 27 prosent av deltakerne kommer fra politiet.

- Totalt ble det tatt opp 60 studenter, Men fortsatt står 10 håpefulle på venteliste fra oss, sier personalkonsulent og HMS-rådgiver i Haugland og Sunnhordland politidistrikt, Hilde Stange.

Stange mener Haugland og Sunnhordland har hatt et større behov til å videreutdanne ledere enn det som har vært mulig å få til via LOU 1 på Politihøgskolen.

- Ved å benytte oss av dette utdanningsopplegget, blir det enklere for blant annet småbarnsforeldre å ta etterutdanning. Det er ofte vanskelig å være borte fra familien i to uker når man har små barn hjemme, sier Hilde Stange.

Undervisningen foregår som sagt ved høgskolen Stord-Haugesund og det skal undervises i:

  • Organisasjon og arbeidsliv
  • Ledelse og endring
  • Coaching og relasjonsbygging

Satser på interne

Ifølge Hilde Stange er det et viktig signal til ansatte i distriktet at de vil satse på lokale krefter med tanke på fremtidige ledere. I tillegg får deltagerne dekket alle utgifter og arbeidsgiver forsøker å tilpasse det slik at de som går skift får anledning til å delta på undervisningen som foregår på kveldstid.

- For oss er det selvsagt positivt at det er så mange som har vist et personlig engasjement i forhold til denne utdannelsen, sier Stange.

- Hva koster denne utdannelsen per person?

- Sammenlignet med LOU1 på Politihøgskolen, så er dette en rimeligere løsning. Totalt vil kostnadene ligge et sted mellom 5000 og 6000 kroner per deltaker.