Beredskapstroppen er en del av de nasjonale beredskapsressursene.
Beredskapstroppen er en del av de nasjonale beredskapsressursene.

Mener de nasjonale bistandsressursene fortsatt bør være del av Oslo politidistrikt

Politimesteren i Oslo mener måten de nasjonale bistandressursene er organisert på i dag, er billig og gunstig.

Publisert Sist oppdatert

– Å ha de nasjonale bistandsressursene integrert i Oslo politidistrikt en billig og god løsning. Skal du skille de ut må du også opprette administrative støttefunksjoner.

Det sa politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, til politiledere fra hele landet, da han gjestet Politiets Fellesforbunds lederkongress onsdag. Til Politiforum utdyper han:

– Det er en slank løsning, og de er ikke minst fullintegrert i distriktet. Det betyr at når mannskapene ikke er ute på oppdrag som bistandsressurs, så jobber de i Oslo politidistrikt, forteller Sjøvold.

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, mener dagens organisering av blant annet Delta er gunstig.
Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, mener dagens organisering av blant annet Delta er gunstig.

Til utredning hos Særorganutvalget

Før sommeren satt Justis- og beredskapsdepartementet ned et utvalg som skal se på særorganenes rolle. Til våren skal utvalget blant annet foreslå organisering av politiets nasjonale bistandsressurser.

– Er dette noe utvalget bør bite seg merke i?

– De kommer sikkert til å snakke med meg også, svarer Sjøvold.

Utvalget er i gang

– Vi kommer til å snakke med mange interessenter og premissleverandører, bekrefter Anne Cathrine Frøstrup.

Anne Cathrine Frøstrup leder utvalget som skal se på særorganenes rolle.
Anne Cathrine Frøstrup leder utvalget som skal se på særorganenes rolle.

Hun leder utvalget som skal se på særorganene og organiseringa av de nasjonale bistandsressursene, og forteller at utvalget er i gang med å hente inn informasjon.

– Vi har hatt vårt første utvalgsmøte. Nå har vi startet å hente inn info, og i grove trekk er det det vi skal fram mot jul. Vi ser at det er mye interessant og mye bra som er gjort, og så skal vi se på om noe kan gjøres annerledes, sier Frøstrup.

Og de nasjonale bistandsressursene er altså en av tingene som skal under lupen hos utvalget.

– Det er et tema vi skal drøfte. Vi skal se på hva som er fordeler og ulemper, og komme fram til hva vi tror er lurt. Vi har et utvalg med dyktige folk med erfaring fra politiet, og også medlemmer som kommer utenfra.