Døren på vidt gap

For å hindre ulovlig innvandring har regjeringen lovet bedre kontroll av Schengengrensen, men bare rundt 20 av 379 grenseoverganger kontrolleres jevnlig. Samtidig forventes det 18 500 asylsøkere hit i 2010.

Publisert Sist oppdatert

- Hei, har du ID-papirer?

Politibetjent, Sjur Korsvoldlien, ved utlendingsseksjonen i Hedmark politidistrikt, stopper opp ved en mørkhudet kvinne på toget, som er på vei fra Charlottenberg i Sverige til Kongsvinger i Norge. Hun har ikke pass, men rekker ham et annet kort med bilde på.

- Dette ID-kortet sier meg ingenting, sier Korsvoldlien.

Kvinnen innbringes til Kongsvinger politistasjon hvor hun sjekkes opp mot det sentrale utlendingsregisteret. Det viser seg at hun er tidligere bortvist fra Norge. Nå skal hun bortvises igjen.

Effektiv kontroll, men altfor sjelden

Kontrollen utlendingsseksjonen ved Hedmark politidistrikt hadde forrige måned ved en av de 35 grensepasseringene i distriktet, og på utesteder i Kongsvinger, ga gode resultater.

I tillegg til kvinnen på toget, ble hele 15 personer anmeldt for brudd på utlendingsloven. 10 av disse hadde oversittet utreisefristen, noen av dem i flere år.

Men, selv om slike grensenære kontroller er svært effektive for å få bukt med ulovlig innvandring (les faktaboks), vil det bli svært lenge til neste gang Hedmark politidistrikt igjen gjennomfører en slik kontroll.

­- Helst skulle vi gjort grensenære kontroller hver uke, men på grunn av ressurssituasjonen vil det gå måneder, kanskje et år, til neste gang, sier Reidar Skjønnsfjell, politioverbetjent i Hedmark politidistrikt.

Over 300 ubevoktede grenseoverganger

Og situasjonen er ikke mye annerledes for de andre politidistriktene i Norge. Av en tiltakspakke fra regjeringen på 150 millioner kroner til utlendingsfeltet, gikk alle de 19,9 millioner som ble dedikert til grensenær kontroll, til Østfold (les sidesak). Dermed har vi hele 215 mil og over 300 ubevoktede grenseoverganger langs Schengengrensen med internasjonal trafikk (havner, store veier og toglinjer). Dette selv om Justisministeren i 2008 pekte på at flere grensenære kontroller skulle bli et viktig tiltak for å få bukt med ulovlig innvandring.

Nedprioriterer Kontroller

Det er politidistriktene som har ansvaret for grensenære kontroller, men stikkprøver Politiforum har gjort i tre tilfeldig valgte politidistrikt med land, luft eller sjøgrense til Schengenlandene, viser at grensenær kontroll kommer langt ned på prioriteringslisten.

- I fjor hadde vi en dobling både av antallet utvisningssaker og utransporteringer. Ressursene går til dette og det blir derfor bare sporadiske kontroller på danskebåten og av fly fra Italia og Hellas, selv om vi ser at mange ulovlige innvandrere kommer inn til Norge denne veien, sier Jan Vidar Ødegaard, leder for utlendingsseksjonen i Agder politidistrikt

- Det er svært tilfeldig og sjelden vi foretar grensenære kontroller på de tre passeringene inn til distriktet vårt. Når det gjelder havnene kontrollerer vi aldri båtene fysisk selv om vi har skipstrafikk både fra land innenfor og utenfor Schengenområdet, sier Frode Øksenes, leder for Utlendingsseksjonen i Nord-Trøndelag.

I Romerike politidistrikt er det ikke sjelden grensekontrollørene på Gardermoen må sette asylsøkere på en buss til Oslo

sentrum og håpe på det beste. På hovedflyplassen mangler det 36 grensekontrollører. Foreløpig får de vaktsettene til å gå rundt ved hjelp av dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelsene, men dispensasjonen går ut i april. Politidirektoratet er varslet om bemanningsmangelen.

I år har regjeringen en rekordsatsing på å få uttransportert 4900 innvandrere. Satsingen på å få innvandrerne ut av landet er altså langt større enn på å hindre at folk passerer grensen ulovlig.

Powered by Labrador CMS