Kvinnelige politibetjenter som blir omplassert når de er gravide, skal ikke lenger miste praksistillegget.
Kvinnelige politibetjenter som blir omplassert når de er gravide, skal ikke lenger miste praksistillegget.

Gravide politikvinner får beholde praksistillegget

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener kvinnene ble forskjellsbehandlet.

Publisert Sist oppdatert

Likestillings- og diskrimineringsombudet har de siste årene fått henvendelser fra kvinner i politiet som har blitt omplassert på grunn av graviditet. Siden kvinner ikke kan jobbe operativt når de er gravide, blir de i stedet omplassert til å jobbe med etterforskning eller annen type innetjeneste.

Dette fører til at flere mister praksisveiledertillegget, som de får når de veileder politistudenter som er ute i praksis. Før sommeren stilte Likestillings- og diskrimineringsombudet spørsmål til Politidirektoratet (POD) om dette er lovlig.

Likestillings og diskrimineringsombudet mener denne praksisen skiller seg fra andre lignende ordninger i politiet, og skriver på sin nettside at «hundeførere beholder hundeførertillegget og natt- og kveldstillegget, selv om disse oppgavene også bortfaller ved omplassering til innetjeneste».

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener derfor at kvinnene som mistet praksisveiledertillegget da de ble gravide ble forskjellsbehandlet.

På sin nettside skriver ombudet at Politidirektoratet har gitt tilbakemelding om at de fra nå av vil gi beskjed til alle politidistrikt om å betale praksisveiledertillegget til kvinner som omplasseres på grunn av graviditet.

De forklarer at ordningen ikke har blitt praktisert like alle steder i landet.

Det var likestillings- og mangfoldsutvalget i Politiets Fellesforbund som meldte inn saken til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Rikke Stefanie Hallgren, leder i utvalget, er glad for at politikvinner fremover ikke vil miste dette praksistillegget.

- Det er veldig gledelig. Det har vært viktig å få rettet opp i denne praksisen, spesielt fordi norsk politi er flinke til å rekruttere kvinner. Det så vi når det var over 50 prosent kvinnelige søkere til Politihøgskolen i år. Men undersøkelser som vi har gjort viser at ute i politidistriktene er det under 20 prosent kvinnelige politibetjenter blant de operative ute i gata. Det at man får beholde praksistillegget i det operative, når man blir gravid, er viktig for å beholde kvinnene der, sier Hallgren.

- Det er viktig at det blir lik praksis i alle politidistriktene. Det er mange politidistrikter som har gjort dette riktig, mens noen har tolket det på en negativ måte for kvinnene. Nå blir det likt for alle. Det er gledelig, sier hun.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er også fornøyd med utfallet av saken.

«Ombudet støtter alle som legger til rette for mer inkluderende arbeidsplasser. Vi takker Politidirektoratet for at de ønsker å endre praksisen», skriver Likestillings- og diskrimineringsombudet, på sin nettside.

LES OGSÅ: Så mye tjener politimestrene