Dette var politimestrene i Norge ved inngangen til 2020.

Så mye tjener politimestrene

Selv om politimester Ida Melbo Øystese leder landets nest største politidistrikt, tjener hun mindre enn sine politimesterkollegaer i både Vest og Sør-Vest politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert

Tall Politiforum har fått fra Politidirektoratet (POD) viser at Beate Gangås er landets desidert best betalte politimester. Da hun tiltrådte som politimester i 2019 fikk hun med seg en årslønn på 1,7 millioner kroner, noe som tilsvarer årslønnen til nær tre politibetjenter hvis vi legger lønnstallene fra Statistisk sentralbyrå til grunn.

Politiforums tall er fra 2019, men POD opplyser at ingen politimestre har fått lønnsøkning i 2020 på grunn av koronapandemien.

Gangås leder Norges største politidistrikt målt etter folkemengde og har 3000 ansatte under seg. Og hun sitter på det største politibudsjettet, som for kommende år er på 3,5 milliarder kroner.

Den tidligere lederen for etterforsknings- og påtaleavdelingen i PST er trolig også en dyktig lønnsforhandler. Da hun tok over toppstillingen i Oslo etter Hans Sverre Sjøvold, økte politimesterlønningen med over 100.000 kroner.

Gangås har omfattende tjenesteerfaring fra politiet, og har tidligere vært konstituert politimester i Østfold og ledet PODs seksjon for organisert kriminalitet. Hun har også mange års erfaring som leder og påtalejurist i Oslo politidistrikt.

«Politimesteren ønsker ikke å kommentere denne saken», skriver seniorrådgiver Steinar Wulfsberg-Gamre i Stab for kommunikasjon i Oslo politidistrikt i en e-post til Politiforum.

Alle over millionen

Seksjonssjef Frode Aarum i Politidirektoratet (POD) vil derimot gi en forklaring på hvilke vurderinger som ligger til grunn for politimesterens lønninger.

– Politimesterne går på statens lederlønnskontrakter. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som etter en totalvurdering av mange forhold, som for eksempel størrelsen på distrikt i forhold til geografi , antall medarbeidere og økonomi, fastsetter lønningene for alle politimestere. Det er kombinasjonen mellom kompetanse, erfaring og ansvar i stillingen som vurderes når lønnen settes for den enkelte medarbeider, sier han til Politiforum.

Ingen av de tolv politimesterne tjener under 1,2 million kroner.

Sammenlignet med andre toppledere i offentlig administrasjon, ligger politimesterne godt an. Den gjennomsnittlige årslønnen for en toppleder i staten var i 2020 på nær 1,2 millioner kroner ifølge SSB.

Det er kombinasjonen mellom kompetanse, erfaring og ansvar i stillingen som vurderes når lønnen settes for den enkelte medarbeider.

Frode Aarum, Politidirektoratet.

– I 2016 gikk vi fra 27 politidistrikter til 12. Ved å gå over til færre og større politidistrikter, fikk politimesterne utvidet lederspennet sitt betraktelig. Parallelt med organisatoriske endringer, befi nner etaten seg også midt opp i en kvalitetsreform. Nye arbeidsverktøy er i ferd med å tas i bruk, nye rutiner skal etableres og det skal jobbes på nye måter, fortsetter Aarum.

Han legger til at det dermed også stilles langt strengere krav til politimestrene og særorgansjefene når det gjelder oppfølging av dette.

– Lønnsnivået til politimesterne reflekterer det ansvaret og lederspennet som ligger i stillingen, sier Aarum.

Leder flere, tjener mindre

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt er den nest best betalte politimesteren. Han var den soleklare favoritten til å overta jobben da Hordaland og Sogn og Fjordane ble slått sammen til ett politidistrikt.

Songstad skulle ikke bare bygge et helt nytt politidistrikt med sine 1300 ansatte og nær 600.000 innbyggere, men han ble også sett på som en ryddegutt etter den såkalte Monika-saken.

«Aarum har svart på hvordan lønnsfastsetting skjer og de ulike nivåene med mere. Songstad har bedt meg formidle til deg at han ikke har noe å tilføye med ref. til din henvendelse», skriver kommunikasjonsrådgiver Gry Benedicte Halseth i Vest politidistrikt i en e-post til Politiforum.

Den tredje best betalte politimesteren er Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt. Han forteller at han ligger høyere enn mange andre politimestere fordi han får tillegg for andre oppgaver.

Jeg har 50.000 kroner i tillegg, fordi jeg har den rollen som jeg har som leder for Hovedredningssentralen for Sør- Norge.

Hans Vik, Sør-Vest politidistrikt

– Jeg har 50.000 kroner i tillegg, fordi jeg har den rollen som jeg har som leder for Hovedredningssentralen for Sør- Norge. I tillegg har jeg siden 2019 vært styreleder på Politihøgskolen og da er det noen møtegodtgjørelser som også drar opp lønna. Så der har du forklaringen, sier han.

I politidistriktet som strekker seg fra Moi og Lund i sør og til Bømlo og Fitjar i nord, jobber det 1200 ansatte.

Øst politidistrikt er Norges nest største målt i både antall medarbeidere, innbyggere og straffesaker, men likevel tjener politimester Ida Melbo Øystese mindre enn både Songstad og Vik.

Øst politidistrikt har i tillegg ansvaret for de største grenseovergangene her til lands, som Oslo lufthavn, Svinesund (E6) og Ørje (E18).

«Politimesteren har ingen kommentarer rundt sin egen lønn», opplyser Pål Marthinsen i stab for kommunikasjon i Øst politidistrikt i en e-post.

Lever godt med lønna

Helt i den andre enden av skalaen, finner vi politimesteren i landets nordligste og minste politidistrikt målt i antall innbyggere. Politimesteren i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, tjener desidert «minst» blant politimesterne.

– Jeg lever godt med den lønna. Vi bør heller ha mer fokus på grunnlønnen til de som starter i politiet; politibetjenter og jurister som er helt i startfasen av sitt yrkesliv, enn lederlønn som har passert millionen, sier Hætta.

Det er politimester Astrid Elisabeth Nilsen i Troms politidistrikt som tjener nest dårligst. Hun tiltrådte som politimester i november 2019, og skal sitte ut dette året.

Vi bør heller ha mer fokus på grunnlønnen til de som starter i politiet; politibetjenter og jurister som er helt i startfasen av sitt yrkesliv, enn lederlønn som har passert millionen.

Ellen Katrine Hætta, Finnmark politidstrikt

Nilsen vikarierer for politimester Ole Bredrup Sæverud, som er satt inn som midlertidig politimester i Sør-Øst politidistrikt.

Når vi først er inne på Sæverud, så kan vi ta med at han deler fjerdeplassen med politimesteren i Øst på lista over politimesterne som tjener mest i landet. Det er 1600 ansatte i Sør-Øst politidistrikt.

«Politimesteren ønsker ikke å kommentere egen lønn. Politimesteren henviser til POD for kommentarer», skriver kommunikasjonsrådgiver Erik Lieungh i stab for kommunikasjon i Troms politidistrikt i e-post til Politiforum.

På spørsmål til POD om hvorfor politimester Ida Melbo Øystese, som leder landets nest største politidistrikt, tjener mindre enn to av sine mannlige kollegaer, svarer Frode Aarum:

– Det er helheten i disse som er grunnlaget for dagens lønnsnivå. Du trekker frem ett av flere elementer som er en del av denne vurderingen. Vi kan ikke kommentere enkeltelementer for enkeltpersoner i en slik totalvurdering.

Seksjonssjefen avviser at det er noen ujevnheter basert på kjønn på lønnslisten. Han viser også til at det de siste årene har vært en positiv utvikling i lønningene til alle medarbeidere i politiet, uavhengig av nivå.

– Lønnsnivået i etaten er i praksis bygd opp på samme måte som ellers i samfunnet ved at topplederen normalt sett er høyest avlønnet i samsvar med ansvar i stillingen, avslutter han.

Powered by Labrador CMS