RASKE PENGER: I denne kronikken peker Politijuristene på at en av hovedgrunnene til at de unge lar seg inspirere til å bli med i gjenger, er at kriminaliteten gir mulighet for høy profitt.

KRONIKK

Politiet er altfor lite flinke til å inndra midler som er anskaffet gjennom kriminell virksomhet

Dersom man skal gjøre deltagelse i gjenger lite attraktivt, må politiet settes i stand til å inndra verdiene. Det beste med forslaget er at det etter all sannsynlighet vil være selvfinansierende.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Politiet er altfor lite flinke til å inndra midler som er anskaffet gjennom kriminell virksomhet.

Hvorfor er det slik?

Pengesporetterforskning er komplisert etterforskning som krever spesialkunnskap.

Kronikkforfatterne Elisabeth Bru og Marianne Børseth Steensby i Politijuristene, vil bekjempe gjengkriminelle med inndragningsteam i politidistriktene.

Politiet besitter dessverre ikke tilstrekkelig kunnskap eller ressurser og har heller ikke organisert sin etterforskningsledelse slik at det legger til rette for å etterforske pengetransaksjoner som en naturlig del av for eksempel bedrageri og narkotikakriminalitet.

Det kan ta svært lang tid å etterforske pengeplasseringer og pengespor, mens det tar ett sekund å flytte pengene for dem som disponerer kontoen. 

Når etterforskningen er i gang, har ofte midlene som kriminaliteten har gitt blitt borte, ført over til andre personer, eller lignende.

Hvorfor velger noen mennesker å bedrive kriminell virksomhet? 

Etter Politijuristenes erfaring handler det om at kriminell virksomhet kan gi raske penger, status, ære og makt i visse miljøer.

Politijuristene tenker at en av hovedgrunnene til at de unge lar seg inspirere til å bli med i gjenger, er at kriminaliteten gir mulighet for høy profitt. 

Dersom det er økonomiske problemer i familien, blir deltagelse i en gjeng med utbetalinger av bonus, et lokkemiddel til å la seg verve.

Dersom man skal gjøre deltagelse i gjenger lite attraktivt, må politiet settes i stand til å inndra verdiene. I dag er dessverre ikke politiet i stand til det.

Det fører til at verdiene, profitten og de finansielle musklene forblir i gjengene.

De som deltar i gjenger synes ikke at noen fengselsår er avskrekkende nok til å avstå fra å kunne nyte rikdommen på et senere tidspunkt.

Politijuristene mener tiden er inne for å opprette egne inndragningsteam med tverrfaglig kompetanse i hvert politidistrikt.

Inndragningsteamene skal følge de kriminelles penger og sørge for at den kriminelle virksomheten går konkurs. 

Først da vil gjengkriminalitet miste sin status og evne til fortsatt drift.

Politijuristene foreslår at hvert inndragningsteam i hvert politidistrikt bør bestå av minst tre ansatte.

En påtalejurist, en økonom og en etterforsker med kompetanse på pengespor.

Inndragningsteamenes mandat bør være å velge ut straffesaker som har gitt stort økonomisk utbytte.

Inndragningsteamenes mandat bør være å velge ut straffesaker som har gitt stort økonomisk utbytte.

Utbyttet må inndras til fordel for statskassen. 

Inndragningsteamene vil etter all sannsynlighet kunne bidra til et netto overskudd for staten.

Politijuristene har stor tro på at opprettelsen av inndragningsteam som går inn og ut av straffesaker som et ekspertteam for å beslaglegge verdier, ta hefte og sørge for å fryse midlene til de kriminelle frem til straffesaken kjøres i retten, vi føre til en markant forbedring til å kunne inndra midlene.

Det beste med forslaget er at det etter all sannsynlighet vil være selvfinansierende!

Hvorfor i all verden skulle vi ikke opprette det da?

Vi håper våre politiske partier er klare til handling.

Powered by Labrador CMS