Politifolk med minoritetsbakgrunn slutter oftere, skriver Silje Bringsrud Fekjær, professor og fungerende prorektor ved OsloMet, og Andrea Alecu, forsker II ved OsloMet.
Politifolk med minoritetsbakgrunn slutter oftere, skriver Silje Bringsrud Fekjær, professor og fungerende prorektor ved OsloMet, og Andrea Alecu, forsker II ved OsloMet.

DEBATTINNLEGG

Minoriteter velger bort politiyrket

Våre analyser viser at studenter med minoritetsbakgrunn har rundt åtte prosent høyere sannsynlighet for å falle fra politiutdanningen, og fem prosent større sannsynlighet for å slutte i yrket.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Bekymringene om etnisk profilering i Norge og erfaringene fra Black Lives Matter-bevegelsen i USA viser at tillit mellom politiet og minoritetsbefolkningen er avgjørende både for at politiet skal få gjort jobben sin, og for at folk skal oppleve politiet som rimelige og rettferdige når de møter dem. Våre nye forskningsresultater tyder på at politiet har utfordringer både med å rekruttere og beholde politifolk med minoritetsbakgrunn. Tillit mellom politi og befolkningen med minoritetsbakgrunn vil både være en forutsetning for et bredt sammensatt politikorps, og en konsekvens av et mer representativt politi.

Politiets innbyggerundersøkelse, som ble lansert nylig, viser at tilliten til politiet i Norge fremdeles er høy. Tilliten til politiet er imidlertid litt lavere i 2021, sammenlignet med året før. Forskningen har også vist at tilliten til politiet er lavere blant unge med minoritetsbakgrunn.

Mens det norske politiet har lagt mye vekt på å rekruttere studenter med minoritetsbakgrunn til politiutdanningen, har man i liten grad diskutert hva som skal til for å beholde dem. I vår nye forskningsartikkel bruker vi for første gang registerdata som viser karrieren til minoritetsstudenter etter at de har blitt tatt opp på Politihøgskolen. Resultatene viser at frafall er et mindre problem innenfor politiet enn i mange andre profesjoner. Sammenlignet med for eksempel sykepleiere, ser vi at politifolk slutter sjeldnere på studiet, og etter at de har begynt i yrket. Vi finner likevel en tendens til at de som har minoritetsbakgrunn, oftere velger å slutte på Politihøgskolen eller forlate jobben i politiet. Forskjellene er moderate. Våre analyser viser at studenter med minoritetsbakgrunn har rundt åtte prosent høyere sannsynlighet for å falle fra politiutdanningen, og fem prosent større sannsynlighet for å slutte i yrket. Dette er signifikante forskjeller, og de holder seg stabile over tid; selv om politiet de senere årene har lykkes med å rekruttere noe flere studenter med minoritetsbakgrunn, ser det ut til at de oftere ikke finner seg til rette i politiyrket.

Registerdata, som vår undersøkelse bygger på, egner seg godt for å avdekke mønstre og beskrive situasjonen over tid. Vi kan derfor trygt konkludere med at de som har minoritetsbakgrunn noe oftere velger å forlate politiet. Våre data er mindre gode til å si noe om hvorfor de velger å slutte. Vi håper og tror at norsk politi vil ta den utfordringen på alvor, og forsøke å forstå mer av hvorfor det er forskjeller i frafall. Et nærliggende spørsmål er om politifolk med minoritetsbakgrunn oftere opplever utfordringer i møtet med medstudenter, kollegaer eller publikum.

LES OGSÅ: Politifolk med minoritetsbakgrunn slutter oftere

Et eksempel på en slik utfordring er konfliktfylte situasjoner rundt stopp og sjekk, som har vært diskutert i forbindelse med den nye prøveordningen hvor de som stoppes har rett på kvittering fra politiet.

Tillit mellom politiet og minoritetsbefolkning er en forutsetning for at flere med minoritetsbakgrunn skal ønske å bli politi. Samtidig kan det å rekruttere og beholde flere politifolk med minoritetsbakgrunn være viktig for å bygge tillit i brede lag av befolkningen.

Skal vi unngå å havne i det sporet av mistillit og vold som vi har sett i andre land, må vi ta på alvor alle muligheter for å bygge og beholde tilliten til politiet.

Powered by Labrador CMS