Nå skal forskerne under­søke om politi­reformen gjør politiet bedre

Bidrar politireformen til at politiet leverer bedre kvalitet i tjenesten? Det spørsmålet håper nå en gruppe forskere å få svar på.

Publisert

Arbeidsforskningsinstituttet, Universitetet i Oslo og Fafo forbereder nå et forskningsprosjekt som skal se nærmere på hvordan politireformen utspiller seg der hvor reformen er ment å gi effekt: I relasjonen mellom politi og publikum.

Forskerne skal se på om politiansatte erfarer at de klarer å levere bedre tjenester til publikum. Og de skal finne svar på om politiledere og førstelinjen er enige i vurderingene.

– Prosjektet startet i 2017, og vi har gjennomført seks gruppeintervjuer med ansatte i førstelinjen i Oslo politidistrikt, og 16 intervjuer med det vi kaller nøkkelinformanter. Dette er ledere og andre ansatte i Oslo og i POD som kan gi oss mer utdypende informasjon om hvordan politireformen er ment å fungere, eller hvordan den fungerer i praksis, sier forskningsleder Christin Thea Wathne hos Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo.

Hun forteller at de om kort tid vil sende ut et spørreskjema på e-post til samtlige ansatte i politiet.

– Her prøver vi å fange inn både positive og negative effekter av reformen. Vi ser på hva er det vi får og hva er det vi eventuelt mister? Vi er spesielt interessert i hvordan nærpolitireformens mål om kunnskapsstyrt politiarbeid, herunder politiarbeid på stedet, etterretningsdoktrinen og digitalisering av arbeidsprosesser, påvirker yrkesutøvelsen og kommunikasjon med lokalsamfunnet, sier Wathne.

I løpet av 2018-2019 skal prosjektet munne ut i to kapitler i to ulike bøker om politiet i regi av Politihøgskolen. I tillegg vil en enkel rapport presenteres på et frokostseminar som er åpent for alle. Prosjektet er finansiert av Difi og Politihøgskolen/Universitet i Oslo.

Thea Wathne og Helene Gundhus skal forske på reformen.
Thea Wathne og Helene Gundhus skal forske på reformen.

De som deltar i prosjektet er, i tillegg til Wathne, forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) OsloMet Helene O. I. Gundhus, professor i kriminologi, Universitetet i Oslo /professor II Politihøgskolen og Niri Talberg, seniorforsker Fafo.