Etterforskning igangsatt mot Wirum

Involverte til avhør denne uken.

Publisert Sist oppdatert

Flere av de involverte tjenestemennene avhøres denne uken som vitner i saken hvor hovedverneombud Einar Sagli har anmeldt sin egen politimester for trakassering av en tjenestemann ved Politiets Utlendingsenhet. Det innebærer at anmeldelsen nå har skiftet status som ”mottatt” anmeldelse til å være en anmeldelse som Spesialenheten for politisaker har vurdert til å være alvorlig nok til å innlede etterforsking.

Spesialenheten ved fungerende regionleder for etterforskingsavdeling Øst-Norge, Knut Wold bekrefter at de har mottatt anmeldelse i saken, og at den behandles på vanlig måte. Hva som nå konkret gjøres i saken ønsker han ikke å kommentere.

Forskjell på politimester og politimann

- Når en politimann blir anmeldt og settes under etterforskning, gjør rutinemessig vedkommendes politimester en vurdering av tjenestemannens arbeidsforhold. Det vurderes da om vedkommende skal fortsette i jobben, om det skal foretas en omplassering eller om saken er så alvorlig at vedkommende skal suspenderes.

- Politiforum stilte derfor følgende spørsmål til Politidirektoratet:

- Har politimester Wirums arbeidsgiver gjort tilsvarende vurderinger?

- Skal politimester Wirum fortsette i sin stilling uavhengig av at etterforskningen er iverksatt?

- Er det tatt hensyn til at vitner i saken er under sterkt press i og med at det er egen sjef som er under etterforskning. Det i en sak de skal uttale seg om sitt forhold til sjefen?

- Hvorfor er ikke en suspensjon eller midlertidig omplassering gjennomført?

Fra Politidirektoratets kommunikasjonsavdeling var svaret som følger:

- Det har aldri vært aktuelt å vurdere å ta Wirum ut av tjeneste, svarer Politidirektoratets kommunikasjonsavdeling på vegne av egen ledelse i en e-post.

Powered by Labrador CMS