Oppsigelsene skrevet

Optimismen er ikke like stor som kampviljen.

Publisert Sist oppdatert

Mellom 300 og 400 politifolk i Oslo har allerede skrevet sine oppsigelser - i god tid før lønnsoppgjøret er i havn.

- Vi får ikke lån. Vi klarer oss ikke uten å jobbe overtid og vi må tåle spark, slag, spytting og vold. Det er ikke rart vi vurderer å slutte, sier hovedtillitsvalgt ved Grønland politistasjon i Oslo, Svend Bjelland.

Fire divisjoner på ordensavdelingen ved Grønland politistasjon, til sammen 120 personer, har skrevet ferdig sine oppsigelser og lagt de i konvolutt ferdig frankert. De venter bare på resultatet av lønnsoppgjøret. Dersom det ikke blir et radikalt lønnshopp, vil oppsigelser bli en realitet, ifølge Svend Bjelland.

- Jeg føler meg sikker på at dette er ikke bare tomme ord. Og dette er ikke bare noe som vi på Grønland har gjort. Jeg vet at flere andre ordensavdelinger ved andre politistasjoner i Oslo har gjort nøyaktig det samme. Totalt sett snakker vi om 300-400 personer, sier Bjelland, som presiserer at dette ikke er noe tillitsmannsapparatet har satt i gang, men et valg hvert enkelt medlem har tatt.

Bierverv

Bjelland tror ikke arbeidsgiver vil ha noe annen valg enn høyere lønn, dersom politiansatte i Oslo gjør alvor av og sender inn oppsigelsene sine.

- Med 300 til 400 personer som er klare til å forsvinne fra Oslo-politiet, vil ledelsen bli nødt til å gjøre noen grep for å beholde oss, sier Bjelland.

Flere personer som Politiforum har vært i kontakt med, innrømmer at de også har problemer med å betjene sine egne lån. Den kraftige renteøkningen de siste to årene, har gjort at flere ny­utdannede ikke lenger klarer å betjene dyre boliglån med 300.000 i årslønn.

- Vi har flere ved vår avdelingen som har søkt om bierverv for å få det til å gå rundt økonomisk. Blant annet er det én som jobber i billettluka ved Oslo Spektrum for å klare å betale renter og avdrag på bolig- og studielån. Da sier det seg selv at det er noe alvorlig galt med lønnsnivået, sier Bjelland.

Stor misnøye

Nylig deltok i overkant av 800 politiansatte, både operative og sivile, på postkortaksjonen i Oslo. Dette var en del av en større reklamekampanje i regi av Politiets Fellesforbund. Kampanjen satte søkelyset på den lave politilønnen foran vårens lønnsoppgjør. Over hele landet deltok lønnssultne og kampklare politifolk med et mål for øyet; høyere lønn. Med postkort adressert direkte til statsminister Jens Stoltenberg var budskapet klart.

- Hvorfor synes du jeg er så lite verdt?

Forbundsleder i Politiets Fellesforbund Arne Johannessen, leder i Oslo Politiforening Sigve Bolstad og nestleder i PF-studentene Henrik Holst holdt alle klare og tydelige appeller foran 800 oppmøtte politifolk i Oslo

- Samfunnet kan ikke leve med et frustrert politikorps. Dette er starten på en tøff lønnskamp. Vi gir oss ikke før vi er i mål. Nøkkelen til å løse dette er det Jens som sitter på. Jeg tar gjerne Jens med på en joggetur rundt Sognsvann for å finne ut av saken, uttalte Arne Johannessen til stor applaus fra de fremmøtte.

Målet med postkortaksjonen var at statsminister Jens Stoltenberg virkelig skulle få kjenne på kroppen hva politiet mener om sin egen lønn. Spørsmålet er om Stoltenberg rakk å lese alle de 11.000 postkortene som kom inn til Statsministerens kontor.

Stort engasjement ved Politihøgskolen i Bodø.

Rundt 180 av i alt 188 studenter ved Politihøgskolen i Bodø stilte opp under Politiets fellesforbunds postkortaksjon. PF-studentenes leder, Christian Nilsen, manet opp til kamp før han ledet an i front av det lange toget med kampklare politistudenter. For studentene som går tredje året ved skolen var dette en veldig viktig dag, ettersom de skal ut i jobb nå etter endt utdanning til våren. Mange trakk frem Hordaland politidistrikt som gode rollemodeller i lønnskampen. De har sagt at ingen nyutdannede politibetjenter skal ha mindre enn 300.000 kroner i grunnlønn.