Prisvinner: Ivar Fahsing har med anerkjent forskning og formidling påvirket kvalitet og effektivitet i etterforskning av straffesaker, heter det i juryens begrunnelse for pristildelingen.
Prisvinner: Ivar Fahsing har med anerkjent forskning og formidling påvirket kvalitet og effektivitet i etterforskning av straffesaker, heter det i juryens begrunnelse for pristildelingen.

Formidlingspris til Fahsing

Førsteamanuensis Ivar Fahsing forebygger justisfeil og når ut til hele verden. For det har han fått Politihøgskolens formidlingspris.

Publisert

Under Politihøgskolens (PHS) årlige ble forskningskonferanse i begynnelsen av juni, ble politioverbetjent og førsteamanuensis Ivar Fahsing tildelt PHSs formidlingspris i nærvær av et fullsatt auditorium.

Assisterende PHS-sjef Tor Tanke Holm overrakte diplom og blomster. I juryens begrunnelse heter det at Fahsing med et stort antall publikasjoner og en sterk og tydelig stemme, har bidratt med anerkjent forskning og formidling som påvirker kvalitet og effektivitet i etterforskning av straffesaker, rettsikkerhet og forebygging av justisfeil.

Hans fokus på kvalitet i etterforskning styrker både utdanningene og den praktiske utøvelse av etterforskningsarbeidet. Fahsings bidrag har satt tydelige spor både nasjonalt og internasjonalt og på denne måten også bidratt til å styrke omdømmet til PHS som utdannings- og forskningsinstitusjon, heter det videre.

– Jeg er svært glad for å kunne få lov til å jobbe på PHS, som gir meg anledning til å forsvinne inn i praksisnær politiforskning, for så å komme ut med fornyet kunnskap, sa Fahsing.

Han har valgt å skrive sin doktoravhandling på engelsk, noe som har gjort hans arbeider tilgjengelig for et globalt nettverk av politifolk og forskere.

– Ja, noen her til lands synes sikkert det er unødvendig at jeg skriver på engelsk. Jeg forstår det, men mener det er viktigere at det jeg gjør av politiforskning skrives på et språk som kan leses og gjenbrukes globalt. På den måten bygger vi grunnmuren i en global politiprofesjon.  Mitt neste forskningsprosjekt gjør jeg i samarbeid med politiuniversitetet i Beijing. De leser ikke særlig godt norsk, men utdanner omtrent 25 000 politifolk i året. Det er altså langt flere politiansatte utenfor Norge enn innenfor, og derfor skriver jeg på engelsk, sier Fahsing med et smil.

Gjennom appen «Research Gate» fremgår det at Fahsing er sitert flere tusen ganger i andre publikasjoner i rundt 115 land. Fahsing har sammen med kollega Ole Thomas Bjerknes sist gjort seg aktuell med en ny lærebok i Politietterforskning.

Formidlingsprisen deles ut for «å stimulere fagpersonalet» til å ta aktivt del i PHS’ mål om «å være en tydelig og aktiv kunnskapsformidler til politiet/justissektoren og akademia», heter det i prisens kriterier.

«Formidlingsprisen deles ut til fagpersoner eller faggrupper som har formidlet fagkunnskap på en fremragende måte. Prisen skal være en påskjønnelse som stimulerer til økt innsats og gir inspirasjon til fagmiljøene ved høgskolen», skrives det videre.