Nødnettet tas i bruk i november

I starten av november skal politiet i Østfold være klare til å ta i bruk det nye nødnettet, mens Follo kommer på nett i begynnelsen av desember.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum kan i dette nummeret avsløre fremdriftsplanen for når de ulike politidistriktene er oppe og står rent operativt på det nye digitale nødsambandet. Etter mye tung møtevirksomhet og motgang, ser det endelig ut til at utbyggingen av nødnettet kan starte. Direktør Tor Helge Lyngstøl er strålende fornøyd.

— Dette har vi jobbet mye for å få til. Men selv om vi nå går ut og sier at Østfold skal starte opp i november og Follo i desember, kan vi ikke regne med at alt vil være klart de aktuelle datoene. Men vi skal strekke oss så langt vi kan for å få det til. For det er liten tvil om at disse to distriktene blir viktige for fortsettelsen av utbyggingen, sier Lyngstøl.

Politidirektoratet leder et innføringsprogram som kalles SAMPOL – samband i politiet, politiets del av det nye nødnettet. Politidistriktene og særorganene i første utbyggingsområde har utpekt prosjektledere som skal koordinere alle aktivitetene som er nødvendig for å kunne ta det nye nødnettet i bruk. PDMT vil lede den tekniske innføringen i politiet og utføre driftstjenester for politiets brukere. PHS er faglig og pedagogisk ansvarlig for opplæringen.

Slitt lenge

Aller først ut er altså Østfold og Follo, og mange mener at det nettopp er de to distriktene som har aller mest bruk for et nytt samband. Politiforum har tidligere skrevet om et umoderne og slitt samband som ikke er til å stole på og som nærmest lever sitt eget liv.

— For oss er det viktig å komme i gang. Vi har slitt lenge med det sambandet vi har i dag, og vi er glade for både å være først og å få byttet ut det gamle sambandet, sier politimester Otto Stærk i Østfold.

Stærk er likevel tydelig på at de er klar over de utfordringene som kan oppstå i forbindelse med implementeringen av det nye digitale nødnettet.

— Vi er forberedt på at vi i perioder kan være avhengig av å ha to sett medsamband i bilene. Men når det er sagt ser vi selvsagt frem til bedre funksjonalitet og ikke minst bedre sikkerhet for mannskapene våre, presiserer Stærk.

Frisk fremdriftsplan

Det er liten tvil om at det er lagt opp til en frisk og ikke minst meget optimistisk fremdriftsplan når det gjelder implementeringen av det nye digitale nødnettet.

Oslo skal være klare i mars 2008, mens Romerike vil være oppe og stå i april. Deretter kommer Asker og Bærum i mai mens Søndre Buskerud får tilgang til nødnettet i juni 2008. Særorganene i Oslo får samme oppstart som Oslo politidistrikt. Utrykningspolitiets patruljer følger Politidistriktene det jenestegjør i.

Utbygging av nødnett er et omfattende samspill mellom aktører på kunde- og leverandørsiden. Dette kan påvirke fremdriften.

— Det er et godt stykke arbeid som skal gjøres, men vi hvis dette lar seg gjennomføre er det selvsagt veldig bra. For Oslo sin del er vi spesielle i forhold til at vi er langt større enn Follo og Østfold, sier politioverbetjent Arne Mjøen ved sambandsavsnittet i Oslo.

Mjøen legger likevel ikke skjul på at han er godt fornøyd med fremdriftsplanen og at han ser frem til å ta det digitale nødnettet i bruk.

Det er liten tvil om at erfaringene fra disse seks distriktene blir viktige for fortsettelsen av utbyggingen.

Tett program

Lars Erik Tandsæther i Politiets data- og materielltjeneste er den første til åinnrømme at det er lagt opp til en stram fremdriftsplan.

— Dette krever god planlegging og koordinering. Sammenlignet med andre land er vi unike i den forstand at vi har en langt raskere og tettere fremdriftsplan enn tilsvarende prosjekter det er naturlig å sammenligne oss med, sier Lars Erik Tandsæther.

Tandsæther trekker i første omgang frem tilpasning av tekniske installasjoner på driftsenhetene, implementering av nytt utstyr på operasjonssentraler, montering av nye politiradioer i alle kjøretøy, programmering av bruker- og systemoppsett i alle radioene, samt logistikk som meget kritisk for å holde tidsfristene. Opplæringsprogrammet i regi av PHS er en viktig suksessfaktor. Totalt skal politiet ta i bruk 4500 radioer (både håndholdte og fastmontert i bilene) i den første utbyggingsfasen som nå starter opp.

— Foreløpig har vi ikke tatt noen avgjørende valg av radioer. I løpet av februar skal et utvalg av operativt og teknisk personell i politiet vurdere hvilke radioer som best møter politiets krav, sier Tor Helge Lyngstøl.

Fremdriftsplan:

1. Østfold, november 2007

2. Follo, desember 2007

3. Oslo med særorganer, mars 2008

4. Romerike, april 2008

5 .Asker og Bærum, mai 2008

6. Søndre Buskerud, juni 2008

Her er noen smakebiter på hva nødnettet kan by på for deg som bruker:

 • Radioene blir mindre enn dagens. De vil tåle røff bruk
 • Pålogging med brukernavn og passord for å hindre uautorisert bruk
 • Du vil som i dag ha operasjonssentralen din som ledestasjon og må forholde deg tilden
 • Du vil være medlem i en eller flere samtalegrupper som kan sammenlignes med dagens radiokanaler
 • Du vil høre de andres radiotrafikk i denne samtalegruppen
 • Du kan foreta en-til-en samtale med andre brukere
 • Tilpasse tradio for MC, snøscooter og båt
 • Radioen vil ha en nødknapp som gir deg prioritet i nettet dersom den aktiveres i en nødsituasjon
 • Dersom du trykker inn nødknappen vil operasjonssentralen med en gang vite hvem du er og hvor du er
 • Radioterminalen din kan sende korte forhåndsdefinerte statusmeldinger til systemer på operasjonssentralen, for eksempel ”på stedet” og ”ledig for oppdrag”
 • Direkte modus mellom radioer
 • Noen kjøretøymonterte radioer vil ha gateway/repeater funksjonalitet, som innebærer at den vil kunne gi dekning i områder der det ikke er tilstrekkelig