Kan endelig se i mørket

Utrykningsenheten (UEH) i Follo viser vei på utstyrsfronten. Nå har distriktet anskaffet avansert nattoptikk til operativ bruk.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er siste generasjon lysforsterkerutstyr, likt det som Forsvaret bruker i Afghanistan. Det kan monteres på hjelm eller våpen, eller i en vanlig hodebøyle hvis vi trenger utstyret utenfor skarpe situasjoner, for eksempel til leting etter savnede i mørket, sier UEH-leder Per Olav Tjore i Follo politidistrikt.

Foranledningen til at distriktet nå har anskaffet nattoptikk av ypperste klasse, var en hendelse i fjor høst. Under en rutinemessig velferdssjekk av en person som bodde på en hytte i skogen, truet mannen patruljen med et tohåndsvåpen. Den ubevæpnede patruljen trakk seg tilbake, og bevæpnet politi ble sendt ut.

– Taktisk fordel

Ordren var at mannen ikke skulle få snike seg bort fra hytta med våpen i hånd. Men da det ble mørkt, var det vanskelig for politiet på stedet å holde oversikten. Flere ganger forsøkte mannen å stikke av, men trakk seg tilbake til hytta da politiet anropte ham. Virkelig utfordrende ble det først da mannen skrudde av alle lys i og utenfor hytta.

– Det ble veldig mørkt. Vi så rett og slett ingen ting, og vi sto der uten kontroll på en farlig bevæpnet mann i stummende mørke, sier Terje, en av polititjenestemennene i UEH-laget, som ikke ønsker å stå fram med fullt navn.

Fordi mannen tidligere både hadde truet politiet med våpen i hånd, og hadde forsøkt å snike seg vekk i mørket, måtte UEH-laget improvisere.

– Vi gikk nærmere huset enn hva vi hadde vært før, og la ut lommelykter som lyste opp hyttas utganger. Dette var farlig, fordi vi da var lett synlige for mannen, men vi måtte bare gjøre det for å ha kontroll på ham. Å miste kontrollen og risikere at han falt oss i ryggen, eller utgjorde en fare for publikum, måtte ikke skje, understreker Terje.

Flere ganger gikk lommelyktene tomme for strøm, og de måtte fram for å bytte batteri. Situasjonen løste seg da mannen på morgenkvisten forsøkte å snike seg bort påny. Han ble da pågrepet av UEH.

I etterkant av denne hendelsen, tok UEH-leder Tjore initiativ overfor ledelsen for å få tilgang til lysforsterkerutstyr, slik at de mer effektivt og trygt kunne løse oppgaver i mørket. Argumentasjonen ble akseptert, og nødvendige økonomiske prioriteringer ble gjort.

I begynnelsen av april i år var nattoptikken i hus.

– I tillegg er det også kjøpt inn en termisk kikkert, sier Tjore, som ikke ønsker å gå inn på hvilken kapasitet utstyret har.

­− Men nå har UEH i Follo endelig utstyr som gjør oss i stand til å jobbe effektivt også når det er mørkt, uten at vi selv skal utsette oss for unødvendig stor fare. Vi trenger ikke statistikk for å vise at det er mye som skjer etter mørkets frembrudd for politiets del. Med det nye utstyret, betyr det at nattemørket faktisk gir oss en taktisk fordel.

Fikk vekker 22. juli

UEH-laget har også fått kjøpt inn et lukket pustesystem med pressluft, slik at de kan jobbe i røyk- og gassfylte områder - akkurat slik Beredskapstroppen gjorde i Regjeringskvartalet den 22. juli, og på den måten reddet flere liv.

– 22. juli ga oss en vekker om hva slags beredskap vi hadde, og hva vi faktisk kunne være i stand til å takle av situasjoner, sier Olav Unnestad, leder av fellesoperativ enhet i Follo, og Tjores nærmeste sjef.

Det var noe av bakgrunnen for at han var villig til å bruke flere hundre tusen kroner til å oppgradere utstyret til UEH.

– Samfunnet har uttrykt noen klare forventninger om at lokale politiressurser skal kunne løse lokale utfordringer. Vi kan derfor ikke basere oss på at vi skal få hjelp av nasjonale ressurser til å løse enhver krise. Med det som bakgrunn, gjorde vi en omfattende gjennomgang av utstyret til UEH. Vi så på hva de hadde, og hva de burde ha i forhold til å kunne utgjøre en god nok beredskap opp mot forventningene fra samfunnet, forklarer Unnestad.

Han påpeker utfordringer i 22. juli-kommisjonens rapport rundt risikoerkjennelse og gjennomførigsevne i politiet.

– Det tok vi inn over oss. Vi erkjente at det er situasjoner som skjer lokalt, som avdekker vårt behov for utstyr. Som øverste leder for den operative tjenesten i politidistriktet, er det mitt ansvar å sette mannskapene i best mulig stand til å løse de skarpe situasjonene de kan komme opp i. Da var det naturlig å sette våre mannskaper i stand til å jobbe i mørket på en forsvarlig taktisk måte, sier Unnestad.

Per Olav Tjore.
Powered by Labrador CMS