Skyhøyt over FNs mål:

4 av 5 kontingentsjefer i norske internasjonale politibidrag er kvinner

– Et sterkt signal om at politiet har mange gode, kvinnelige ledere, sier en svært fornøyd politiråd.

Det hviler et stort og viktig ansvar på skuldrene til kontingentsjefene i norske internasjonale politioppdrag, hvor deres viktigste oppgave er å sørge for at norske styrker følger de politiske føringene som er gitt.

Det norske politiets innsats i FN er også viktig i et globalt perspektiv - hvor Norge og andre land sin tilstedeværelse i svake stater er med på å forbedre rettskjeden.

Det er et miljø preget av mange menn, men i Norges politikontingenter er det annerledes: Fire av fem kontingentsjefer er kvinner. De kan skilte med at 30-40 prosent er kvinner, noe som er skyhøyt over FNs generelle langtidsmål på 20 prosent.

Og det gjør politiråd ved den norske FN-delegasjonen, Jon Christian Møller svært fornøyd.

–  Dette sender et sterkt signal om at politiet har mange gode, kvinnelige ledere. Våre politioperasjoner er svært krevende og det legges ned grundig arbeid under rekrutteringen for å få de riktige kandidatene til internasjonal tjeneste.

– Gode rollemodeller i store konflikter

Politifolk på vegne av Norge bidrar til en sikrere verden for eksempel med innsats på humanitære forpliktelser, sikkerhet i Sør-Sudans mange flyktningeleirer, tilstedeværelse som observatører i et spent Palestina eller bidrag for å bekjempe voldtekt i Haiti. I et større perspektiv er også den internasjonale tilstedeværelsen viktig med tanke på migrasjon og terror.

Per 2017 har Norge kvinnelige kontingentsjefer i Haiti, Palestina og Colombia og i en av FNs mest krevende og tøffeste fredsoperasjoner, Sør-Sudan.

Samtlige land er konfliktsoner med ulike former for belastninger.

Dessuten har norske politikvinner utmerket seg for deres innsats under krigsutbruddet i Juba i fjor sommer, og i Colombia har tre norske politikvinner representert Norge som FN-observatører siden høsten 2016. Deres innsats har gjort at Norge har blitt spurt om å videreføre politioppdraget i den fortsatt pågående fredsprosessen.

Det at så mange er kvinner er langt fra dagligdags sammenlignet med andre land.

–  Dette er kanskje en selvfølge for de fleste i Norge og noe ikke alle tenker så nøye over før man reiser ut i en FN-operasjon. Men for mange andre land er ikke dette den samme selvfølgen, forteller Møller.

–  Fortsatt må svært mange kvinner kjempe hardt for å komme seg frem og for å få de samme mulighetene som menn. Vi prøver å gjøre våre kvinner og menn bevisst på dette før de reiser ut. Som en del av det å reise i en internasjonal operasjon, ønsker vi å bidra til FNs fokus på kvinners rolle innen fred og sikkerhet. Det er ulike måter vi kan fremme kvinners rettigheter og likestilling på – og mye bra arbeid gjøres ute. Men etter vår mening er en av de viktigste bidragene å levere gode rollemodeller.

Solid kompetanse og mange erfaringer

Norge er en liten nasjon som ikke vil være i stand til å sende ut store mengder politi til internasjonale operasjoner. Derfor er det viktig å stille med kvalitet fremfor kvantitet, mener Møller.

–  Robusthet, erfaring og lederegenskaper er viktig når kontingentsjefene blir utpekt. Ikke én eneste én blir selektert på grunn av kjønn. Det er derfor viktig at man velger gode ledere man kan stole på at har det som kreves, forteller Møller, som har mange års erfaring i politiet.

Og når de mange politikontingentene returnerer til Norge har de med seg solid kompetanse og mange erfaringer.

–  Jeg kunne sagt mye om den fabelaktige innsatsen norsk politi gjør i utlandet. Vel så viktig er det å se på hva de bringer med seg hjem til norsk politi. Én ting er det humanitære bidraget i vertslandet, men en annen ting er den internasjonale kompetansen polititjenestemenn- og kvinner bringer med seg hjem. I en svært globalisert verden er det knapt et sykkeltyveri som ikke har en potensiell internasjonal forgreining. Erfaring med å jobbe tett i og med internasjonale organisasjoner, samt erfaringsutveksling og kontaktetablering med utenlandske kollegaer er noe man åpenbart bør verdsette også under hjemlige forhold. Dette bør være en utfordring til norsk politi: Verdsett og benytt dere av den kompetansen som blir brakt med hjem fra internasjonale operasjoner, sier han.

Bildet viser den norske politikontingenten under en medaljeparade i Juba i Sør-Sudan i fjor. Bak fra venstre: Jørn Haugstein, Yngve Isaksen Wiik, Frank Robert Brevik, Lasse Gundersen Stian Bøhmer, Ole Henrik Claussen. Foran venstre: Anne Gro Mæland, Anette Gultvedt, Gisle Pedersen, Anita Halsvik, Bård Sverre Olsen, Terje Løland, Lisbeth Oddveig Hansen, Kurt Inge Austli, Øyvind Moksnes, Geir Morten Stubban, Jorunn Hæstad.

Powered by Labrador CMS