SNØSKUTER: Færre enheter skal ha snøskuter i Finnmark. Bildet er tatt i en annen sammenheng.
SNØSKUTER: Færre enheter skal ha snøskuter i Finnmark. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Fjerner snøskutere og ATV-er fra flere enheter

Stor utskiftning av ansatte i Finnmark politidistrikt gjør at mange ikke har kunnskap til å bruke utstyret i tjeneste. - Vi frykter at man vil bruke lenger tid på å løse oppdrag, sier Bjørn Tharaldsen, i PF i Finnmark.

Publisert

Snøskutere og ATV har vært vanlig utstyr på de fleste kontorer hos politiet i Finnmark. Nå skal praksisen endres. Snøskutere og firhjulinger skal i stedet lokaliseres på færre kontorer, og flere av distriktets snøskutere og ATV-er skal selges. 

Dette har ført til sterke reaksjoner i sosiale medier, skriver iFinnmark. Flere er bekymret for beredskapen. 

- Beredskapsutstyret plasseres rundt om i fylket der vi har Reinpoliti og annet kompetent mannskap. En del av dette utstyret er svært lite brukt de siste årene, er gammelt og utrangert, og vi ønsker fra et HMS-perspektiv å ha godt trente mannskap som skal rykke ut ved hendelser i utmark, sier Jan Rudi Pedersen, leder for stab for virksomhetsstyring i Finnmark, til Politiforum. 

Stor utskiftning av ansatte

Han legger til at de har stor utskifting av ansatte blant operative mannskap, og at mange mangler kompetanse til å bruke snøskuter eller ATV. 

- I likhet med andre fagområder må vi spesialisere og satse på de som har bred erfaring og  mulighet til å opparbeide seg god kompetanse på dette. Reinpolitiet er stasjonert over hele Finnmark. Det er både tidkrevende og dyrt å ha snøskutere og ATV, og ikke minst gi opplæring til mange som kanskje bare blir her ett år. I tillegg kommer HMS-perspektivet. Det kan fort gå riktig ille hvis man i krevende situasjoner skal rykke ut, men ikke har tilstrekkelig erfaring med å kjøre i utmark.  En slik spesialisering gir oss også rom til å bruke mer penger til annen opplæring og andre viktige formål for eksempel etterforskning av alvorlig kriminalitet, som vold og overgrep mot barn, sier Pedersen. 

- Er det økonomi som grunnen til at snøskutere og ATV-er skal plasseres på færre enheter? 

- Som statlig virksomhet er vi pliktig å vurdere hvordan vi kan utnytte ressursene våre best mulig, samtidig som vi ivaretar oppgavene våre. I denne saken er det ulike faktorer som er vurdert og som samlet har ført til en beslutning om å justere kjøretøyparken. Noen momenter er ivaretagelse av beredskap, tilstrekkelig kompetanse, arbeidsgivers HMS-ansvar, politiets oppgaver, antall hendelser, økonomi, geografi, klima og så videre. Det er ikke mulig å henge denne beslutningen på en konkret grunn, sier Pedersen.

Han legger til at Finnmark politidistrikt har vært, og fremdeles vil være, det politidistriktet med flest ATV-er og snøskutere tilgjengelig for mannskaper som skal løse oppdrag som krever denne typen kjøretøy. 

LES OGSÅ: Finnmark politidistrikt om rusreformen: - Vil få svært uheldige konsekvenser

- Kommer ikke til med bil

Bjørn Tharaldsen, leder av Politiets Fellesforbund i Finnmark politidistrikt, er blant dem som frykter at dette kan føre til dårligere beredskap i politidistriktet. 

- Vi frykter at man vil bruke lenger tid på å løse et oppdrag, hvis ikke enkelte enheter kan benytte seg av disse ressursene, sier han. 

- Vi har for eksempel mange hytter i Finnmark som ligger i områder hvor man ikke kommer til med bil. Hvis det skjer et ordensoppdrag i hytteområder og politiet ikke har dette utstyret tilgjengelig, må de komme fra naboenheten, og de kan bruke en time eller to før de er på plass, sier Tharaldsen, til Politiforum. 

Han legger til at det ikke bare er under ordensoppdrag eller kontroll av motorferdsel i utmark at politiet har bruk for ATV og snøskutere, men også i forbindelse med etterforskning av åsteder, blant annet. 

- Det er et faktum at mange ansatte ved enhetene i Finnmark politidistrikt i dag mangler førerkort og kompetanse for å bruke dette utstyret. På mange enheter har man stor utskifting av mannskap, og dermed opparbeider man seg ikke den nødvendige lokalkunnskapen og ferdighetene til å dra ut og kunne løse et oppdrag med snøscooter eller ATV, sier Tharaldsen. 

Han legger til at de i PF ønsker at politidistriktet bruker flere virkemidler for å holde på de ansatte i distriktet. 

- Slike virkemidler kan være økonomi og gode turnuser, som gjør det lukrativt å være på disse stedene. Med de økonomiske betingelsene og ressursene politidistriktet har i dag, er det vanskelig å gi alle ansatte i politipatruljen førerkort og opplæring for snøskuter, ATV og biltilhenger. Det er også vanskelig å gi mengdetrening med utstyret, sier Tharaldsen. 

LES OGSÅ: Nødsentralene i Finnmark samler seg: Politi, brann, helse og Forsvaret under samme tak

Selges på det åpne markedet

Tharaldsen tror de villle fått flere til å bli værende i Finnmark politidistrikt, hvis flere kunne bruke snøskuter og ATV i tjenesten. 

- Hvis Reinpolitiet alene skal gjøre alt som har med disse ressursene å gjøre, må de i så fall få mer ressurser. For Finnmark er stort, sier Tharaldsen. 

Politiforum har spurt Finnmark politidistrikt om hvor mange snøskutere og ATV-er som skal selges. Politidistriktet ønsker ikke å opplyse om dette av beredskapshensyn. I utgangspunktet vil snøskuterne og ATV-ene bli lagt ut for salg på det åpne markedet. 

- Når politiet avhender sine kjøretøy blir disse lagt ut på det åpne markedet, såfremt ikke andre statlige aktører har et behov, for eksempel Sivilforsvaret, sier Jan Rudi Pedersen, leder for stab for virksomhetsstyring. 

LES OGSÅ: Taus kunnskap kan redde liv i norske fjell

Powered by Labrador CMS