Feriedager hoper seg opp

Justisministerens frontalangrep på politiansatte provoserer.

Publisert Sist oppdatert

I Valdres overførte 11 mann frivillig 212 feriedager fra 2008 til 2009. For at innbyggerne skulle ha et politi å ringe.

I praksis betyr dette at hver tjenestemann overførte tre ferieuker til inneværende år. I teorien skal de nå ta ut åtte uker ferie år.

- Nå har vi over tid strukket oss langt og vært svært fleksible for å i det hele tatt ha et polititilbud til befolkningen i Valdres. Da opplever jeg det som provoserende at justisministeren anklager oss for å drive med overtidsnekt og sykemeldingsaksjoner. Vi føler til daglig på kroppen den underbemanningen som blant annet Storberget har sørget for. Hadde vi fulgt den vanlige vaktlista uten å ta på oss ekstravakter og vært lite fleksible i ferieavviklingen, hadde hele Valdresregionen vært uten tilgjengelig politi i mange tilfeller. Vi har hatt flere eksempler på enmanns patruljer i et distrikt hvor det bor 20.000 mennesker. Og det har skjedd at vi ikke har hatt noen på vakt, sier politiførstebetjent Frode Veglingsrud ved Etnedal lensmannskontor.

Lavt sykefravær

Han er bekymret for rekrutteringen til området.

- Å være enmanns politipatrulje langt ifra hjelp fra andre kolleger, er direkte uansvarlig, sier den erfarne politiførstebetjenten.

Han forteller om et vaktdistrikt bestående av seks lensmannskontor (Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang), om lange utrykningstider og syltynn bemanning. Og en befolkning som ofte har langt mer enn 12-13 minutters tid å vente på politiet når krisen rammer. Slik justisministeren liker å fremstille situasjonen.

- Bare i januar brukte vi i vårt vaktdistrikt ca. 200 overtidstimer for å få vaktlistene til å gå opp. Sykefraværet er på 4,4 prosent, noe som er langt lavere enn andre yrkesgrupper. I det ene øyeblikket blir vi beskyldt for sykemeldingsaksjoner, i det andre øyeblikket blir det brukt imot oss at vi har så lavt sykefravær. Jeg opplever at vi virkelig står på for befolkningen her. Da er det provoserende at justisministeren slenger ifra seg at vi driver med aksjoner, sier Veglingsrud.

Utrygg politisivil

Som en følge av at de to politiansatte ved Etnedal er mye ute på farten med patruljekjøring og avspasering, er konsulent Grethe Bjørnødegård som eneste sivilansatt mye alene på lensmannskontoret.

- Til daglig går det greit. Jeg forsøker å skyve til side at jeg er her alene. Men hvis jeg begynner å tenke på det, liker jeg ikke å være helt alene på kontoret. Jeg vet jo aldri hvem som dukker opp slik forholdene er. Her har vi ingen sluse, folk går bare rett inn. Når det kommer inn folk jeg vet er rusa eller har psykiske problemer og som kan være utilregnelige, er det ikke noe hyggelig. Det har vært situasjoner der jeg har følt meg utrygg. Derfor har jeg peppersprayen liggende i veska i tilfellet det skulle skje noe, sier Bjørnødegård. Den samme situasjonen opplever også de fleste andre politisivile i Valdres.