Feil fra Politiforum.no

Sammenlignet Sveriges UEH med Beredskapstroppen i Norge.

Publisert Sist oppdatert

I artikkelen nedenfor som tidligere het :”Første operative kvinner i Sveriges ”Delta” kom det frem at første kvinne var tatt opp i det som tilsvarer Beredskapstroppen i Norge. Det var feil. Saken handlet om at det som tilsvarer UEH (Utrykningsenheten) i Sverige, det som kalles Piketenheten, for første gang hadde tatt opp tre kvinner. Det er flere år siden det på norsk side kom kvinner med i denne tjenesten. Artikkelen er nå rettet

Det er NI – den Nasjonale Innsatsenheten, opprettet i 1989 som best kan sammenlignes med Norges Beredskapstropp. De har ennå ikke tatt inn kvinner til operativ polititjeneste. Selv om det formelt sett ikke er noe i veien for at kvinner kan tjenestegjøre i denne politiets operative spydspiss, verken i Norge eller Sverige, har det ennå ikke vært kvinner i denne helt spesialiserte operative tjenesten.

Etter det Politiforum.no erfarer, er det i det Europeiske samarbeidsforum for politiets spesialstyrker – Atlas, ingen kvinner tatt opp på Beredskapstroppens nivå i noen av de europeiske landene. Det beror trolig på tøffe fysiske krav hvor kvinner og menn blir møtt med like krav til spenst, styrke og utholdenhet.