Årets PHS-studenter under uteksaminering i Rådhuset i Oslo. De som studerte året før dem, fikk det tøft med å komme inn i politijobb.

Seks av ti studenter fra 2016-kullet står uten fast jobb

− Jobbgarantien til Fremskrittspartiet var en gedigen bløff, sier Arbeiderpartiets Hadia Tajik.

Publisert Sist oppdatert

Under justisduellen i Arendalsuka tidligere i august kunne justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) skryte av at 92 prosent av 2016-kullet er i politijobb. På spørsmål om hvor mange av disse stillingene som er midlertidige vikariater, var svaret noe uklart.

Ferske tall fra Politidirektoratet viser nå at 60 prosent står uten fast jobb. Dette er en markant økning sammenlignet med 2015-kullet, der 48 prosent av kullet sto uten jobb ett år etter de gikk ut fra PHS.

Av de 623 fra 2016-kullet som har fått jobb, har nå 244 fast jobb, mens 379 har midlertidige stillinger.

− Siv Jensen garanterte politistudentene jobb før valget i 2013. Nå har Fremskrittspartiet vært i regjering i fire år uten at det har blitt noe av. Vi kan konkludere med at garantien til Fremskrittspartiet var en gedigen bløff, sier Hadia Tajik, leder i justiskomiteen.

Hun har lenge kritisert jobbgarantien, hvor justisminister Amundsen lovet 2016-kullet jobb innen 1. juni 2017. Han ga seg selv et godkjentstempel på garantien i sommer da 89 prosent sto i jobb.

− I tillegg har politidistriktene fått nesten en halv milliard i redusert handlingsrom under denne regjeringen, mens justisministeren har stått passivt og sett på at POD har fått vokse. Jeg mener denne trenden må snus. Ressursene må ut i politidistriktene. Derfor foreslo Arbeiderpartiet mer til politidistriktene i sitt alternative budsjett for 2017 enn det regjeringen bevilget. Det vil gi økt politikraft og gjøre det lettere å ansette flere i distriktene, mener Tajik.

PF-lederen skal følge opp lovnadene

Tallene fra POD tar utgangspunkt i lønnsstatistikken, og siden de ferskeste tallene er fra 30. juni i år kan det gi et uriktig bilde med tanke på etterslep på for eksempel utbetaling over overtid eller tillegg.

Når det gjelder 2017-kullet hadde nærmere 45 prosent i jobb i sommer, men kun seks av dem har fått fast jobb. Med andre ord består 2017-kullets ansettelser i all hovedsak i midlertidige stillinger eller vikariater. Justisministeren har lovet de resterende jobb innen utgangen av året, slik han uttalte han under Arendalsuka.

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad mener det tar for lang tid før nyutdannede kommer seg inn i fast politijobb.

− Det er bra at så mange i 2016-kullet er i jobb, men det er altfor høy andel som står uten fast jobb. For at også 2017-kullet skal få jobb må politiet få økt budsjettet og politireformen må fullfinansieres. Amundsen har lovet 2017-kullet jobb, så det skal følges opp, sier Bolstad.

− Skal fortsette å bemanne opp norsk politi

Justisminister Amundsen mener disse tallene nettopp viser at jobbgarantien ikke er en bløff. Han understreker at 92 prosent nå er i en stilling i etaten og at de skal fortsette å oppbemanne.

 Etaten er midt i en store omstilling hvor de fleste ansatte skal innplasseres i ny organisasjon, med nye oppgaver og oppmøtested. Å samtidig ansette de nyutdannede i faste stillinger er komplisert og i noen tilfeller ikke hensiktsmessig før kabalen med allerede ansatte er lagt.

 Hvordan skal dere få flere i fast jobb?

 Flere kommer i fast jobb når etaten er ferdig med de store personalløpene. Det utdannes nok politi til at vi når målet med to politiansatte per 1.000 innbygger i 2019; ett år før planen.

Powered by Labrador CMS