Tilleggsbevilgning asyl

Publisert Sist oppdatert

Nye stillinger til politiet

Justis- og beredskapsdepartementet gir penger til følgende stillingsfordeling i politiet.

  • 10 stillinger og økte transportutgifter knyttet til nedbygging av restanser.
  • 62 stillinger til utvidet registrering av folk fra områder terrororganisasjoner har fotfeste.
  • 30 stillinger til økt ID-innsats.
  • 64 stillinger til å intensivere territorialkontroll.
  • 23 stillinger til Øst-Finnmark ved Storskog og i Kirkenes.
  • 12 stillinger i Kripos.
  • 7 stillinger til Distriktssenhetene i PST.
  • 10 stillinger til PST isentralt.
  • 174 av de 347 nyutdannede fra Politihøgskolen våren 2016 skal midlertidig benyttes for håndtere oppgaver knyttet til økte asylankomster.