Stortingets terrormelding

Publisert Sist oppdatert

Terrormeldingen

20. mars la Regjeringen fram stortingsmeldingen «Terrorberedskap», som følger opp 22. juli-kommisjonens rapport. Her er noen av tiltakene i rapporten:

  • Minimumsbemanning på to personer på operasjonssentralen i de miste politidistriktene, tre i de mellomstore politidistriktene.
  • Mannskaper i IP-kategori 4 (hovedstyrken av politibetjenter) utvider sin årlige operative trening fra 40 til 48 timer. Utvidelsen skal gå til trening med å håndtere hendelser under begrepet «pågående dødelig vold».
  • En kraftig økning av UEH-mannskaper over to år. Antallet skal opp fra 800 til 1400. Dette er en oppgradering av polititjenestemenn som allerede er ute i politidistriktene.
  • Etablering av en operasjonssentral med nasjonalt ansvar, som skal engasjeres i situasjoner som involverer mer enn ett politidistrikt, eller om hendelsen er for stor å håndtere for det involverte politidistriktet. Det ble satt av 5 millioner kroner til å utrede dette.
  • Nye nettbrett til politiets patruljebiler, med direkte tilgang til politiets IT-systemer.
  • Etablere helikopterberedskap i Nord-Norge slik at politiets styrker kan fraktes med Forsvarets helikoptre i krisesituasjoner.