Smitterisiko

Publisert Sist oppdatert

Smitterisiko

 • Hepatitt B er cirka 600 ganger mer smittsom enn HIV.
 • På Politihøgskolen blir alle vaksinert mot hepatitt A og B.
 • HIV har forholdsvis lav smitterisiko. I følge Folkehelseinstituttet er det 0,3 prosent smitterisiko for HIV ved sprøytestikk.
 • Dette er noe større risiko enn ved samleie, hvor risikoen er 0,1 prosent.
 • Spytt har tiendeparten av risikoen til stikk, 0,09 prosent.

Råd etter eksponering

Et tiltakskort fra bedriftshelsetjenesten i Oslo beskriver rutinene ved mistanke om smitteeksponering og flere punkter for å forebygge smitte.

 • Vanlig førstehjelp ved mistanke om smitteeksponering, er rengjøring og desinfeksjon med Klorhexidin.
 • Videre behandling er avhengig av hvilken type smitte det er mistanke om. Avgjørelsen tas av ansvarlig lege. En såkalt 0-blodprøve tas med en gang for å kartlegge eventuelle infeksjoner.
 • Ved behov gis en akutt vaksine mot hepatitt B.
 • Ved mistanke om HIV-smitte tas, i tillegg til 0-blodprøven, blodprøve etter seks uker, tre måneder og til slutt ved et halvt år.

Råd for forebygging

Slik kan du forebygge smitteeksponering:

 • Bruk plaster på åpne sår på hendene.
 • Ha verneutstyr tilgjengelig i alle biler.
 • Bruk engangshansker ved ransakning. Dette beskytter ikke mot sprøytestikk, men gir likevel en viss beskyttelse ved at sprøyten rengjøres noe før den treffer huden.
 • Posteksposisjons profylakse, altså forebyggende behandling, kan settes i gang om det er mistanke om HIV-smitte. Det gjøres for å unngå angrep og spredning av viruset.